Argentina_polisvåld

Argentina_polisvåld

Utbrett polisvåld används mot de många som protesterar mot de drastiskt försämrade levnadsvillkoren i nyliberalismens Argentina under högerpresidenten Macri