Inför toppmötet CELAC–EU

utrikesminister Bruno Rodríguez
Foto: Cubaminrex

Uttalande från Kubas utrikesminister om förberedelserna inför det tredje toppmötet mellan CELAC/Latinamerika och EU

Det tredje toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i CELAC och Europeiska unionen kommer att hållas i Bryssel, Belgien, den 17-18 juli. [CELAC, är en förkortning för Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en allians av länderna i Latinamerika och Karibien].

Efter ett uppehåll på 8 år ska ledarna för de båda regionerna träffas igen, i ett mycket komplicerat internationellt läge.

Utöver tal och uttalanden har faktiskt inga framsteg gjorts i förbindelserna mellan de båda regionerna, och på senare tid har de till och med försämrats.

Toppmötet skulle kunna vara ett tillfälle att börja förändra detta förhållande. Men det finns skäl till oro.

Europeiska unionens brist på transparens och manipulativa beteende i förberedelserna inför toppmötet äventyrar allvarligt mötets framgång.

Man försöker införa restriktiva, splittrande format som omöjliggör direkta och öppna diskussioner, och man försöker dölja innehållet i debatterna för pressen och den allmänna opinionen.

Ensidigt organiseras andra forum parallellt med toppmötet. Den europeiska sidan beslutar till och med på egen hand vem som ska företräda vår region vid dessa evenemang.

Ett sådant förfarande är inte bara respektlöst, utan gör dessa forum till måltavlor för angrepp och utpekande av enskilda medlemsländer i CELAC.

Europeiska unionens uppträdande äventyrar möjligheten att nå slutliga överenskommelser vid toppmötet.

Vår region har förändrats. CELAC är Latinamerikas och Karibiens solida och enade röst och måste respekteras.

De som försöker införa en partisk och proeuropeisk syn på de två regionernas förbindelser, och ignorera vår regions prioriteringar och intressen, kommer inte att ha någon chans att lyckas i Bryssel.

Tiden är knapp, men än är det inte för sent att undvika ett misslyckande.

Toppmötet kan och bör vara en plats för seriös, deltagande och pluralistisk dialog, där man identifierar lösningar för att, trots våra olikheter, gemensamt möta de många globala utmaningar som påverkar oss.

Vi strävar efter ett toppmöte som gör det möjligt att bredda ett inkluderande och ömsesidigt fördelaktigt samarbete inom högt prioriterade områden, såsom bland annat finansiering för utveckling, hantering av klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och förnybara energikällor.

Vi strävar efter ett möte som bekräftar strikt respekt för FN-stadgan, internationell lag och postulaten i ”Proklamationen av Latinamerika och Karibien som en Fredszon”.

Kuba kommer till toppmötet i Bryssel i en konstruktiv anda och kommer att, i jämlikhet och ömsesidig respekt, bidra så mycket som möjligt för att stärka dialogen och samarbetet mellan CELAC och Europeiska unionen, till förmån för våra folk, de båda regionerna och världen.

Kubas utrikesministerium 230710 / cv

Declaración de denuncia pública del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba sobre los preparativos de la III Cumbre CELAC-UE