Inför toppmötet G77 plus Kina 15-16 september

Bruno Rodríguez, G77+Kina
Bruno Rodríguez. Foto: ACN

G77 plus Kina tar upp utvecklingsländernas behov

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez sade idag att utkastet till slutdeklaration från toppmötet mellan G77 och Kina innehåller gruppens syften och principer och tar upp utvecklingsländernas behov.

Dokumentet, som förväntas godkännas under den andra dagen av mötet som är planerat till fredag och lördag i Havannas kongresspalats, är en ”progressiv text, med universell räckvidd, i en positiv och konstruktiv ton”, sade utrikesministern.

Samtidigt är deklarationen lojal mot gruppens syften och principer, uppmärksam på utvecklingsländernas behov och fast knuten till kravet på rätten till utveckling i en alltmer exkluderande, ojämlik, orättvis och plundrande internationell ordning, tillade han.

Under en presskonferens på onsdagen i evenemangets pressrum, för vilken 500 nationella och utländska journalister var ackrediterade, betonade Rodríguez att dokumentet utformats i en bred, deltagande, harmonisk och konstruktiv förhandlingsprocess.

Texten innehåller en allmän och kritisk beskrivning av de största hindren för Syds utveckling och uppmanar till inrättandet av en ny internationell ekonomisk ordning, samtidigt som man kräver en djupgående reform av världens finansiella arkitektur.

Den efterlyser också att den växande utlandsskulden behöver behandlas på lämpligt sätt, att internationella åtaganden gällande offentligt utvecklingsbistånd, som är industriländernas moraliska skyldighet, måste uppfyllas, och finansiering av kampen mot klimatförändringarna.

Dessa och andra frågor är en del av de historiska och nya kraven från länderna i Syd, sade den kubanske utrikesministern, som tillade att dokumentet också innehåller flera förslag till åtgärder, till exempel att hålla regelbundna möten på hög nivå om vetenskap, teknik och innovation.

Den förväntade slutdeklarationen från toppmötet uppmanar till att stärka samarbetet Syd–Syd på dessa områden, uppmanar till att hålla ett högnivåmöte i ämnet inom FN och föreslår att man utlyser en internationell dag för vetenskap, teknik och innovation i Syd.

I januari förra året tog Kuba över det roterande ordförandeskapet för G77 plus Kina, som representerar 80 procent av världens befolkning och mer än två tredjedelar av medlemmarna i FN, och sedan dess har ön haft en intensiv agenda för att i praktiken omsätta den vision som gruppen försvarar.

Prensa Latina/CubaSí 230913 / cv

Declaración del G77 y China atenderá reclamos de países del Sur


77-gruppen (G77) bildades den 15 juni 1964 av 77 utvecklingsländer som undertecknat den gemensamma förklaringen från de 77 utvecklingsländerna som utfärdades i slutet av den första sessionen av FNs konferens om handel och utveckling (UNCTAD) i Genève. Från och med G77:s första ministermöte i Alger 1967, som antog Algerstadgan, utvecklades gradvis en permanent institutionell struktur som ledde till skapandet av avdelningar med sambandskontor i Genève (UNCTAD), Nairobi (UNEP), Paris (UNESCO), Rom (FAO/IFAD), Wien (UNIDO) och Group of 24 (G-24) i Washington (IMF och Världsbanken) ). Medlemsantalet har ökat till 134 länder, men det ursprungliga namnet behålls på grund av dess historiska betydelse.

Mål:
G77 är den största mellanstatliga organisationen av utvecklingsländer inom FN, som ger länderna i Syd möjlighet att formulera och främja sina kollektiva ekonomiska intressen och förbättra sin gemensamma förhandlingskapacitet i alla stora internationella ekonomiska frågor inom FN-systemet och främja utvecklingssamarbetet Syd-Syd.
Källa: https://www.g77.org/