Tre italienska turister i Kuba med coronavirus

Tre italienska turister i Kuba med coronavirus

Kuba rapporterade i onsdags 11 mars att tre nyanlända italienska turister bär på COVID-19. De kom till Havanna i måndags och åkte vidare till staden Trinidad. De tre italienarna är de första fallen i Kuba.

Hälsovårdsdepartementet meddelar att:

Vårt land har förberett att möta den pandemin orsakad av det nya coronaviruset som påverkar fler än 100 länder för närvarande och som resulterat i ett betydande antal sjuka och döda.

Som ett resultat av införandet av den nationella planen för prevention och kontroll av denna sjukdom och intensiv övervakning av andningssyndrom, har misstänkta fall identifierats och undersökts.

Igår, 10 mars 2020, identifierades fyra italienska turister som uppehållit sig i ett pensionat i Trinidad, Sancti Spiritus provinsen. De hade anlänt till Havannas internationella flygplats José Martí i måndags och åkte till Trinidad samma dag. De togs omedelbart in på Pedro Kouri Institute of Tropical Medicien, IPK.

Idag, 11:e mars, rapporterar IPK:s laboratorium att tre av de fyra turisterna har isolerats sedan igår då de gav positivt svar på test efter den nya SARS CoV-2 Coronoaviruset.

Övervakning, isolering och epidemiologisk kontroll genomförs på människor som haft kontakt med dem, men som inte visar symptom.

De tre bekräftade patienternas tillstånd utvecklas bra och ingen av dem är i livsfara.

Ministry of Public Health Cuban News Agency 200311, Cubadebate 200311

Cuba reporta como positivos a la COVID-19 a tres turistas italianos

Nedan: rapport först publicerad igår:

Inga coronasmittade i Kuba

Vi har fått frågor till Svensk-Kubanska Föreningen om coronaviruset och Kuba. För närvarande finns det inte någon anledning att ställa in resor till Kuba.

Fram till dags dato finns inga coronasmittade fall i Kuba. Landet är i övrigt väl rustat för att ta hand om eventuella fall. Inte i första hand för att det är en ö, utan för att man har ett väl utvecklat hälsovårdssystem som omfattar alla. Kuba har också erfarenhet av att främmande makt försöker införa sjukdomar till landet för att skada det ekonomiskt. Landets goda organisation och inkluderande står i skarp kontrast till den rike grannen i norr, där devisen är ”klara dig bäst du kan”, och där de med pengar klarar sig medan de fattiga lämnas utanför i USA:s haltande hälsovårdssystem.

Dessutom är en av de mediciner som Kina framgångsrikt använt i bekämpandet av viruset kubanskt. (se längre ned i denna artikel).

Kuba är väl förberett för att hindra och kontrollera Covid-19. Nyligen gick man igenom detta på kubansk TV. I veckan hade Politbyrån möte för att överväga åtgärder för att hindra introduktion och spridning av viruset. För någon dag sedan antog regeringen en uppdaterad plan för att bemöta viruset. Redan i januari hade man de första planerna framme. Nu gjordes justeringar i ljuset av att viruset sprider sig utanför Kuba, med hittills 3 282 rapporterade döda. Kuba är väl förberett ifall den epidemiologiska situationen förändrar sig framöver.

Alla som anländer till landet scannas med värmekamera. Information går ut brett till allmänheten. T.ex. att antibiotika inte behövs för behandling; att bara sjuka och vårdpersonal behöver använda ansiktsmask; att vid torrhosta, trötthet och muskelvärk ska man söka läkare; alla kubaner som återvänder från utlandet bör meddela sin husläkare som följer upp dem de första veckorna efter hemkomsten.

En fundamental roll spelas av de lokala institutionerna och organisationerna, särskilt familjeläkarna, kommunråden, mass- och arbetsplatsorganisationer.

”Vi ser till att folk är välinformerade, väl förberedda och kan delta. Vi kommer att uppnå detta genom folkligt deltagande, genom allas gemensamma arbete”, säger landets president Miguel Diaz-Canel.

Presidenten framhöll användningen i Kina av kubanska Interferon alfa 2B (IFNrec) för behandling av sjukdom orsakad av coronaviruset. Tillverkning av medicinen sker sedan i januari i den kubansk-kinesiska anläggningen i ChangHeber i Jilinprovinsen i Kina.

Fram till nu har man lyckats bota fler än 1 500 personer med bland annat denna medicin. Den kubanske experten Luis Herrera Martinez på BioCubaFarma förklarar för tidningen Granma att ”Interferon alfa 2B har fördelen att vid en sådan här situation är det en mekanism för att kunna skydda sig. Användningen gör att patienter undviker förvärring och komplikationer som i sin förlängning kan leda till döden”.

Sedan många år har Kuba överfört teknologi till Kina vilket resulterat i den gemensamma anläggningen där tillverkning av produkten sker med ”exakt samma teknologi som vi använder och som svarar mot den standard och kvalitet som myndigheterna i de båda länderna tillstyrkt”, tillade Martinez.

IFNrec används också mot virusinfektioner som framkallas av VIH, andningspapilom (papilomatosis respiratoria orsakad av mänskligt papilom), condiloma acuminado och hepatit B och C, samt flera typer av cancer.

Trots USA:s blockad och sabotage är Kubas hälsovårdssystem internationellt erkänt och hyllat. Så gratulerade FN:s barnfond UNICEF Kuba 2018 för landets låga barnadödlighet, 4 promille. 2015 fick Kuba utmärkelse av WHO för att som första land ha eliminerat överföring av VIH från mor till barn och bakterien som orsakar syfilis.

Granma 200306; Colarebo 200309

Cuban Government updates Plan for prevention and control of Covid-19

Anuncia Cuba que ya fabrió vacuna contra el coronavirus

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 –