This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Jul 24 16:37:23 2024 / +0000 GMT

Ingen tortyr, inga försvinnanden i Kuba
Inte någon enda person är torterad eller försvunnen i Kuba

Det är i Colombia, Honduras, Chile, Guatemala och andra USA-allierade länder som folk försvinner, torteras och mördas. Det är på den av USA ockuperade Guantanamobasen som fångar, utan åtal, rättegång eller dom, torteras. Det är USA som har sina hemliga fängelser, där gripna utsätts för tortyr och förnedrande behandling. Inte Kuba, som är en rättsstat.

Medier, också etablerade sådana, sprider i massomfattning skrönor och falska nyheter om påstått förtryck, massfängslanden och tortyr i Kuba. USA:s regering, samt en del andra länders regeringar, har anslutit sig till lögnkampanjen. Kuba förkastar kategoriskt samtliga dessa grundlösa påståenden.

Kuba är undertecknare av det internationella fördraget om skydd för alla människor från påtvingat försvinnande, tortyr och annan inhuman eller förnedrande behandling.

Artikel 51 i Kubas Grundlag slår fast att människor inte får utsättas för påtvingat försvinnande, tortyr, grym eller inhuman behandling eller straff.

Det finns inga saknade personer i Kuba. Det finns inga och har inte funnits några sådana, som det påstås efter de senaste oroligheterna.

Det finns inga hemliga platser i Kuba dit gripna människor förs. Familjerna till arresterade vet var dessa finns. Uppgifter om varje person som förs till en polisstation bokförs i en loggbok och förs in i ett automatiserat register som är sammankopplad med alla polisstationer. Dessa register garanterar att platsen för varje gripen är känd, var det än är i landet.

Familjerna till alla personer som anhållits i samband med oroligheterna nyligen vet platsen för var deras familjemedlem finns. De kan åka till platsen och lämna personliga tillhörigheter, eller om det finns särskilda mediciner dessa behöver. Informationen om var en anhållen finns är fastslagen och kontrollerbar hos Åklagarämbetet, som är det organ som ansvarar för att lagarna följs.

Utav det ursprungliga antalet av de som greps har vissa redan släppts efter att det bekräftats att de inte begick kriminella handlingar. Andra är under utredning och kan vistas i sina hem och några anklagade hålls i förvar medan deras fall utreds.

Alla har rätt att utse ett juridiskt ombud, i annat fall gör domstolen det i enlighet med deras rätt till juridisk assistens fastslagen i Artikel 95 i Grundlagen. Att vissa av de anhållna inte har en advokat är på grund av deras eget val.

Listorna på påstått anhållna eller saknade efter 11 juli saknar all trovärdighet då det inte finns någon kontrollerbar information på dessa listor. Det har visat sig att några av de på listorna överhuvudtaget aldrig anhållits eller ens förhörts av myndigheterna. På listorna anges namn på personer som inte på något sätt var inblandade i händelserna. 63 personer har vänt sig till Åklagarmyndigheten sedan 12 juli. Deras krav eller klagomål har inte gällt försvunna personer, utan de har bett om närmare information om sin gripne släkting. I alla dessa fall då personer vänt sig till Åklagarmyndigheten har de fått information om var deras släkting finns. Åklagarmyndigheten har informerat om att fem fall utreds i samband med oenighet om den legala proceduren efter händelserna 11 och 12 juli. Inte i något fall har detta att göra med att de anhöriga skulle sakna information om var en gripen finns. Inte heller handlar något av kraven eller klagomålen om övergrepp mot de anhållna.

Den mekanism som finns etablerad av Åklagarmyndigheten för att ta emot förfrågningar och klagomål från allmänheten är tillmötesgående och effektiv.

Tortyr, liksom påtvingade försvinnanden, är förbjudet på Kuba. Lagarna, inklusive procedurerna efter anhållanden, garanterar skydd för alla personer från tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller straff.

Det finns inga bevis för ett enda fall av tortyr i Kuba.

Varje anmälan, klagomål eller krav som allmänheten, inklusive från anhållna, hanteras av Åklagarmyndigheten. Det är dennas ansvar att undersöka och agera. I Kuba finns, och kommer inte att finnas, straffrihet eller skydd för något sådant. Om det sker några fel i hur lagarna genomdrivs under de händelser som nämnts ovan, kommer de att undersökas och resultaten offentliggöras. Om övergrepp skett så kommer åtgärder att vidtas för att garantera att lagarna följs.

Med information från Kubas ambassad 210727

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

 

 


Post date: 2021-07-27 17:38:48
Post date GMT: 2021-07-27 16:38:48
Post modified date: 2021-07-27 17:40:15
Post modified date GMT: 2021-07-27 16:40:15

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com