This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Jul 17 19:24:00 2024 / +0000 GMT

Insamlade medel gör stor nytta i Kuba. Tack från MediCuba.
De medel Svensk-Kubanska sedan många år samlar in till "Mediciner till Kuba" går oavkortat till den europeiska samarbetsorganisationen MediCuba, Schweiz. De har nära kontakter med hälsovården i Kuba och sätter in resurser där de bäst behövs. Många organisationer i flera europeiska länder bidrar till MediCuba. 

Sedan i våras har Svensk-Kubanska drivit kampanjen "1 miljon kanyler till Kuba!" . Dels för att hjälpa Kuba i dess vaccinationsprogram, dels för att belysa den omänskliga blockaden som hindrat såväl donationer som kubanska inköp av läkemedel och medicinsk utrustning. 

Förra torsdagen passerade vi målet på 1 miljon kanyler. Det tack vare alla generösa bidragsgivare, stora som små. Vi kör kampanjen vidare året ut och hoppas kunna överträffa målet rejält. Från 1 januari, då kampanjen för kanyler avslutas, blir kontot åter "Mediciner till Kuba".

Kampanjen "1 miljon kanyler till Kuba" fortsätter alltså året ut. Tänk gärna på den i dessa juletider. Behoven i Kuba är enorma. Landet genomlider en svår kris på grund av de sammanlagda effekterna av pandemin, utebliven turism och en våldsamt skärpt blockad under Trump och Biden. 

Swish 123 1823772 eller pg 235715-0. 

Svensk-Kubanska överför regelbundet insamlade medel till Schweiz. Nedan ett tackbrev från MediCuba. 

Tack från MediCuba, Schweiz:

Kära vänner,

12 december fick vi ännu en donation från er, denna gång på 15 000 euro, från insamlingen ”Mediciner till Kuba”, till vår gemensamma fond för att bekämpa Covid 19 i Kuba.

Just nu skickar vi en ny sändning av lågmolekylärt vikt heparin och ett bidrag till AICA laboratorierna i Havanna för att påbörja ett projekt för tillverkning av denna typ av medicin.

Vi skickar med ett tack från AICA för det som de hittills fått från våra kampanjer. Tack vare ert stöd kommer vi att kunna fortsätta att skicka viktiga och prioriterade mediciner till det kubanska hälsovårdssystemet också nästa år. Tack så mycket för era donationer och för ert viktiga och konstanta stöd som tillåter oss att fortsätta det nödvändiga biståndet till det kubanska hälsovårdssystemet och Kubas befolkning.

I solidaritet, Franco Cavalli, Manuela Cattaneo

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN – ”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

VI HAR NÅTT MÅLET - MED HUR MYCKET VI KAN ÖVERTRÄFFA DET FRAM TILL NYÅR?

Kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba!”, är ett stöd till Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä genom svält och desperation.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

 

 


Post date: 2021-12-22 11:14:03
Post date GMT: 2021-12-22 10:14:03
Post modified date: 2021-12-22 11:14:03
Post modified date GMT: 2021-12-22 10:14:03

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com