Internationell deklaration: ”En fredlig värld och social rättvisa är nödvändig”

"Solidariteten kan inte blockeras"

Slutdeklaration från Sjunde Internationella Fredsseminariet

För avskaffandet av alla utländska militära baser

”En fredlig värld och social rättvisa är nödvändig”

Delegater från 25 stater, samlades i provinsen Guantánamo i Cuba den 4 – 5 maj – inbjudna av Kubas Institutet för vänskap mellan folken, ICAP och Världsfredsrådet, WPC – för att genomföra det sjunde internationella seminariet för fred samt avskaffandet av utländska militärbaser.

Totalt deltog 84 delegater och inbjudna från Argentina, Tyskland, Barbados, Brasilien, Bolivia, Kanada, Chile, Colombia, Kuba, Danmark, USA, Spanien, Filipinerna, Grekland, Guayana, Mexiko, UK, Puerto Rico, Palestina, Syrien, Sierra Leone, Sverige, Schweiz, Venezuela, Norge. Deltagare var ledare för Världsfredsrådet, WPC, dess medlemsorganisationer liksom personligheter, fredskämpar, antikrigsförespråkare och vänner solidariska med Kuba.

Seminariet fördes i det allt mer komplexa sammanhang som kännetecknas av ökad aggressivitet och störningar av alla slag från USA, EU och NATO i deras ansträngningar att påtvinga sina överdrivna diktat, genom ett kommunikationskrig som släpper lös väpnade konflikter av olika intensitet i olika delar av världen, samtidigt konfrontationer och spänningar ökar.

För sådana skändliga syften har utländska militärbaser och aggressiva anläggningar av liknande karaktär stärkts, vilka utgör en grundläggande komponent i den mån de är instrument för direkt och indirekt ingripande i inre angelägenheter i de länder där de är belägna, samt permanenta hot mot närliggande nationer.

Deltagarna godkände proklamationen av Latinamerika och Västindien som en fredszon, godkänd av stats- och regeringscheferna för gemenskapen av latinamerikanska och karibiska stater (CELAC) vid deras andra toppmöte i Havanna i januari 2014.

Giltigheten av nämnda tillkännagivande lyftes fram inför de utmaningar som hotar freden och den politiska och sociala stabiliteten i regional skala.

Med hänsyn till allt ovanstående uppmanar detta sjunde internationella seminarium alla fredsälskande och progressiva krafter att mångfaldiga handlingar och initiativ mot imperialismens krigshetsande och interventionistiska politik, vilken allvarligt äventyrar hela mänsklighetens öde och framtid.

Fredskämparna samlade i Guantanamo förband sig likaså att:

– fördöma den nuvarande USA – regeringens och dess NATO-allierades aggressiva och inblandande politik som strävar efter att dominera världen med hjälp av det omfattande nätverket av militära befintliga baser, installationer och enklaver samt faran som består i införlivandet av nya medlemmar till denna krigshetsande organisation

– fortsätta att varna världens folk om farorna med en global kärnvapenbrand med oöverskådliga konsekvenser för mänskligheten, och uppmana oss till en permanent mobilisering

– stärka kravet på stängning av utländska militära baser, anläggningar och enklaver och ett omedelbart tillbakadragande av utländska ockupationstrupper i de länder där de är utplacerade

– uppmana att varje år runt den 23 februari ”Världsdagen mot utländska militärbaser” genomförs aktioner och initiativ i alla länder mot dessa militära anläggningar

– fortsätta att kräva återlämnande av flottbasen i Guantánamo som illegalt ockuperats av USA, till dess rättmätige ägare

– kräva att den kriminella ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som USA-regeringen infört, hävs och kategoriskt avvisa tillämpningen av Helms Burton Act i dess helhet, vars syfte är att kväva det heroiska kubanska folket

– sprida innehållet i proklamationen om Latinamerika och Västindien som en fredszon med tanke på dess relevans och giltighet i det latinamerikanska och karibiska politiska sammanhanget

– stärka kampen mot terrorism i alla dess former och fortsätta att fördöma kopplingen mellan detta gissel och imperialismen

– mångdubbla aktioner i den internationella kampanjen för en fredlig värld utan kärnvapen, kemiska och biologiska vapen samt avslöja dess existens på utländska militärbaser och anläggningar

– fördöma skador mot miljön och befolkningen hälsa där utländska militärbaser finns

– fortsätta att uttrycka den bredaste solidaritet med länderna och folken under ockupation och kolonialstyren i Karibien, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern samt där det finns en utländsk militär närvaro, såsom i Puerto Rico, Malvinasöarna, Sydgeorgien och Södra Sandwishöarna, Syrien, Palestina och Västsahara

– fördöma en ny militärbas vilken just installeras i provinsen Nuequén, Argentina

– upprätthålla och utöka fördömandet av USA:s och EU-imperialismens interventionistiska handlingar och den kontrarevolutionära oligarkin i Venezuela som syftar till att stoppa och förstöra den bolivarianska revolutionen, vilket också utgör ett tydligt hot mot freden i regionen

– uttrycka vårt stöd för folket i USA som kämpar för fred och avvisar utbyggnaden av militärbaser och sin regerings interventionistiska handlingar

– fördöma de imperialistiska aktionerna mot Nicaragua och stärka solidariteten med dess folk

– uttrycka solidaritet med det colombianska folket och uppmanar att gällande fredsavtal följs och liv och mänskliga rättigheter respekteras

– deltagarna uttryckte sin solidaritet med folket i Puerto Rico, de ursprungliga folken och etniska minoriteterna i USA, inför de kränkningar av mänskliga rättigheter som de är föremål för av USA:s regering

– öka fördömandet av hotet om användning av kärnvapen vilket bara skulle leda till ett generaliserat krig av globala dimensioner

– avvisa kampanjer av desinformation lanserade från USA och EU

– bekräfta att kriget i Ukraina kunde ha undvikits om USA-imperialismen inte hade drivit Nato till Ryska federationens gränser, vilket visar den aggressiva och destabiliserande karaktären hos denna militära organisation. Människolivet måste respekteras och en lösning måste främjas genom en konstruktiv och respektfull dialog mellan inblandade parter.

I stället för att uppmuntra våldet och fortsätta att skicka miljoner i ekonomiskt bistånd, genom toppmodern militär utrustning, har alla parter ansvar att bidra till att hitta en lösning för världsfredens bevarande, i enlighet med normerna för internationell rätt och FN – stadgan.

Pacifistiska, progressiva, antiimperialistiska, antimilitaristiska, organisationer upprepar fördömandet av inblandning i andra nationers inre angelägenheter, den imperialistiska omstrukturering av vår planet under imperialismens och NATO:s diktat, en militarism som äventyrar mänskliga arter och placerar oss vid portarna till en ny världskonfrontation.

Vi uttrycker också vår solidaritet med det kubanska folket som fortsätter sin stora ansträngning för att uppnå ett mer rättvist, välmående, demokratiskt och hållbart socialistiskt samhälle; Liksom vi förmedlar en broderlig hälsning och ett erkännande till folket i Guantanamo och deras myndigheter för det varma välkomnandet och givna möjligheter för ett framgångsrikt slutförande av evenemanget.

Mötet uppmanades att följa upp och sprida denna deklaration, som bör ses som referenspunkt för att fortsätta stärka fredsarbetet och mot utländska militärbaser.

Guantánamo, Kuba 5 maj 2022

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72