Internationell solidaritet mot USAs blockad: Första maj i Havanna

Firades 5 maj 2023
1:a Maj i Havanna 2023. Deltagarna samlas i gryningen. Foto: Enro GD

Internationell solidaritet mot USAs blockad: Första maj i Havanna

Årets första maj-firande på Kuba avbröts av hårda stormar som slog ut elen i stora delar av landet. Myndigheterna hade inget annat val än att skjuta upp de traditionella massdemonstrationerna. Men för över 150 unga gräsrotsorganisatörer från USA, som hade rest till landet för att fira högtiden, var denna händelseutveckling bara ytterligare en anledning att fördjupa ansträngningarna för att få slut på den av USA införda blockaden.

Miya Tada, en brigaddeltagare från New York, förklarade hur detta visade att ”det största hinder som det kubanska folket står inför är förtrycket och den ekonomiska krigföringen från vår egen regering, och det inspirerar mig bara att fortsätta kampen mot blockaden hemma i USA”.

Denna mångfald av aktivister från nästan 30 delstater och dussintals organisationer samlades av International Peoples’ Assembly, ett nätverk av vänsterrörelser och partier runt om i världen. Medlemmarna i solidaritetsbrigaden hade under den föregående veckan deltagit i  diskussionsmöten och samtalat med kubanska aktivister och ungdomar för att fördjupa sin förståelse för den kubanska revolutionen.

Första maj under en allt hårdare blockad
Landet brottas för närvarande med en rad allvarliga svårigheter som i grunden handlar om en enda enorm utmaning – att överleva mitt under en blockad som tycks skärpas för varje dag. USAs blockad har varit i kraft i över sex decennier, men en rad händelser under de senaste åren har fört dess grymhet till nya höjder.

Covid-19-pandemin orsakade förödelse i alla världens länder, men tvångsåtgärderna mot Kuba förstärkte krisen dramatiskt där. Landet kunde undvika den typ av katastrofala förluster av liv som inträffade i USA. Det tack vare sitt världsberömda hälsovårdssystem som forskade fram fem olika vacciner, men de ekonomiska konsekvenserna var allvarliga. Turismen är en viktig källa till utländsk valuta – nödvändig för att importera livsviktiga varor eftersom Kuba är utestängt från den dollardominerade världsmarknaden – men denna industri försvann i praktiken över en natt. Många andra sektorer av ekonomin drabbades också hårt.

”Den andra pandemin vi stod inför”, förklarade dr Damodar Peña Pentón från Latinamerikanska medicinhögskolan ELAM för brigadmedlemmarna tidigare under resan, ”var Donald Trumps administration. Han införde 243 nya åtgärder och använde covid-19 som en allierad.”

Den milda upptining i relationerna mellan USA och Kuba som ägde rum i slutet av Obamaåren vändes helt och hållet tillbaka under Trumpadministrationen. I syfte att kväva revolutionen införde Trump 243 nya restriktioner mot Kuba som syftade till att helt isolera landet från världsekonomin.

Mot slutet av hans mandatperiod stämplade utrikesdepartementet officiellt Kuba som en ”statlig sponsor av terrorism” – för att landet hade stått värd för framgångsrika fredssamtal mellan den colombianska regeringen och rebellrörelsen FARC! Colombias dåvarande president hyllades för sina insatser med Nobels fredspris, men Kubas belöning var att bli förtalad som terrorist i ett försök att ytterligare avskräcka potentiella handelspartner. Detta är ett utmärkt exempel på vad Johana Tablada, biträdande direktör för USA-frågor vid Kubas utrikesministerium, berättade för brigadmedlemmar veckan innan: ”USAs regering har ständigt ljugit för att rättfärdiga sin politik.”

I augusti förra året utbröt ett massivt inferno i landets viktigaste bränsledepå i provinsen Matanzas. Ett blixtnedslag utlöste en brand som sprängde en av anläggningens massiva tankar och sedan spred sig till ytterligare tre. Fjorton brandmän dog tragiskt nog när de hjältemodigt bekämpade branden.

En sådan katastrof skulle drabba vilket land som helst hårt, men för Kuba hade blockaden redan gjort det oerhört svårt att tillgodose sina energibehov. Det uppstod en allvarlig bränslebrist som består än i dag. Detta stör det dagliga livet på otaliga sätt och gör det extremt svårt att reagera på situationer som stormen kvällen före Första maj.

Bara några veckor efter branden, den 27 september, nådde orkanen Ian in över land i den västra provinsen Pinar del Río. Över 50 000 bostäder förstördes och 60 procent av bostäderna i provinsen skadades. Byggmaterial som desperat behövdes för återuppbyggnadsarbetet kunde inte importeras på grund av den ekonomiska belägringen av ön.

Ian hade också en djupgående effekt på jordbruket. Pinar del Río är känt för sin tobaksproduktion, och Kubas cigarrer är en viktig inkomstkälla. Livsmedelsgrödor som odlades i regionen förstördes också nästan helt och hållet.

Den kumulativa effekten av allt detta var att skapa en ekonomisk kris som – i motsats till vad som presenteras i de stora företagens medier – är en konsekvens av USA-regeringens gränslösa grymhet, inte ett misslyckande för socialismen.

USA försöker dölja detta brottsliga beteende genom att hindra sina egna medborgare från att resa till Kuba för att se verkligheten med egna ögon. Trots att de reste som en del av en godkänd, helt laglig resa, trakasserades medlemmar av ungdomsbrigaden när de återvände hem och togs i förhör på flygplatserna i Miami och Newark. Flera unga aktivister fick sina telefoner olovligen genomsökta och beslagtagna i en uppenbar kränkning av deras medborgerliga rättigheter.

Framåt trots stora hinder
Parollen för årets första maj på Kuba var ”Händer och hjärtan för hemlandet!”. Det återspeglar det brådskande behovet av att varje kuban bidrar med alla sina förmågor för att övervinna alla utmaningar.

Varje minskning i USAs tryck på landet skulle innebära en enorm lättnad. Blockaden mot landet har så gott som enhälligt fördömts årligen i Förenta nationerna under tre decennier. Men även i avsaknad av ett fullständigt upphävande av blockaden skulle åtgärder som att stryka de 243 åtgärder som Trump infört, eller utrikesdepartementets upprörande utnämning av Kuba till ”statlig sponsor av terrorism” avsevärt förbättra situationen.

”Att vara här på Kuba har öppnat mina ögon för det skriande behovet att i USA öka medvetenheten om vad som pågår med denna blockad och att få ett slut på den”, förklarade brigadmedlemmen Sarah Brummet från Pensacola, Florida. ”Jag är mycket inspirerad av att se det kubanska folkets solidaritet och kamp, och det är vårt ansvar att ta med oss av denna energi hem och bekämpa blockaden”, sade hon.

Walter Smolarek, Peoples Dispatch/Globetrotter 230505 /cv

Den här artikeln har producerats i samarbete mellan Peoples Dispatch och Globetrotter. Walter Smolarek är en Philadelphia-baserad journalist och aktivist som bevakar både den politiska utvecklingen i USA och den amerikanska imperialismens internationella verksamhet. Sedan han engagerade sig i rörelsen mot Irakkriget som gymnasieelev har han också deltagit som organisatör i sociala rörelser, från Occupy Wall Street 2011 till Black Lives Matter-rörelsen 2014-2015 och pågående ömsesidiga hjälpinsatser mot bakgrund av koronaviruspandemin. Han bidrar till BreakThrough News, är för närvarande redaktör för tidningen Liberation och är chefredaktör för LiberationNews.org.