Internationellt möte för solidaritet med Kuba och mot imperialismen

Internationellt solidaritetsmöte. Foto: Tamara Velázquez, ICAP

Internationellt möte för solidaritet med Kuba och mot imperialismen

* USAs blockad av Kuba är ett brott mot internationell rätt

* Kuba fördömer USAs blockad och försök till omstörtande verksamhet

* Kuba bekräftar sitt engagemang för latinamerikansk integration

Vid mötet, som hölls i Havannas kongresspalats, deltog 1 144 fackliga ledare från 58 länder och 220 organisationer, däribland företrädare för centralorganisationer, solidaritetsrörelser och politiska partier.

På programmet står arbete i tre kommissioner för att behandla världsfackföreningsrörelsen och arbetarnas kamp, folkens rättfärdiga kamp och solidaritetsorganisationernas kamp till försvar för fred och folkens suveränitet.

Mötet är tillägnat hundraårsdagen av världsproletariatets ledare Vladimir Ilich Lenins fysiska bortgång, arvet från den kubanska revolutionens historiske ledare Fidel Castro och andra hjältar från den karibiska nationen.

Evenemangets sista dag föregicks av besök och rundvandringar i företag och centra av ekonomisk och social betydelse i Havanna och den västra provinsen Artemisa.

Prensa Latina 240502 / cv

Asiste Díaz-Canel a encuentro de solidaridad con Cuba en La Habana

 

Luis Fidel Escalante. Foto: Tamara Velázquez, ICAP

Tal av Luis Fidel Escalante, Puerto Rico, för Latinamerikas och Karibiens kontinentala nätverk för solidaritet med Kuba

Idag, liksom tidigare år, samlas vi i solidaritet med Kuba och världen.

Vår karibiska region är som vanligt närvarande, med delegater från Bahamas, Guyana, Barbados och Puerto Rico.

Vi genomför aktioner till försvar för den kubanska revolutionen mot den kriminella och folkmordsliknande blockaden, för att Kuba omedelbart ska strykas från den godtyckliga listan över länder som stöder terrorism och för att den militära ockupationen av Guantánamo ska upphöra.

Genom att utnyttja det tillfälle som dessa aktiviteter ger oss, delar vi med oss av verkligheten i var och en av våra karibiska nationer för att lära känna varandra, erkänna varandra och kämpa tillsammans för att försvara freden i Karibien och för att lösa våra olika sociala, politiska och ekonomiska situationer.

Bland de hot och bidragande orsakerna till kampen finns befolkningsförflyttningar, kulturellt folkmord, exploatering av naturresurser och mänskliga resurser samt militarisering.

I hela Karibien ser vi konsekvenserna av utländsk inblandning som kväver vårt folk.

Det mer än 60-åriga kriget mot hela det kubanska folket för oss samman i detta möte och Kuba, som nation, har erhållit stöd från solidaritetskampen i Karibien och världen.

Även Karibien har dragit nytta av Kubas internationella solidaritet inför anstormningen av de makter som fortfarande hotar freden och ett värdigt liv i var och en av våra karibiska öar. Storbritannien, Frankrike, Holland, USA – makter som med stöd av andra länder och utvalda organisationer fortsätter att angripa vår region, Karibien, Antillerna och den latinamerikanska kontinenten.

De skapar eufemismer för att rättfärdiga kolonialismen, som till exempel Holland med sitt ”transkontinentala territorium”, Storbritannien med ”samväldet” och protektoraten liksom Frankrike, och USA med sin ”Free Associated State”, världens äldsta koloni, Puerto Rico – 405 år under spansk kolonialism och därefter 126 år sedan USAs militära ockupation.

Solidaritetsaktiviteter i alla världens länder är nödvändiga för att bekämpa den ekonomiska, sociala, kulturella och politiska krigföringen mot Kuba och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna från dessa demokratins paradis, som bryter mot nationell och internationell rätt, dvs. suveräniteten.

Vissa av våra nationer tar redan de första stegen mot att erkänna sin självständighet, som Barbados, Jamaica, Aruba, men de är underkuvade och underkastade dessa utländska makters intressen.

Kulturella folkmord, kolonialism, människohandel, befolkningsförflyttningar, slaveriets historiska härjningar.

Lika viktiga är de militära interventionerna och även de falska fredsintentionerna, vilket får oss att tänka på Haiti, att vi kan stödja en haitisk lösning på det haitiska problemet och förkasta den falska maktövergång som uppstår utan folkligt deltagande.

Vi stöder förslaget från våra kamrater från Guyana om en arbetarnas samordning, utifrån deras fackföreningar. Att till exempel utse en dag då produktionen förlamas över hela världen för att kräva ett slut på blockaden av Kuba, borttagandet från den där lögnaktiga listan, återlämnandet av Guantánamo – som en demonstration av världens arbetare om de villkor som påverkar oss.

Karibien fortsätter att fungera som ett ekonomiskt, militärt och kommunikationsvapen mot andra nationer. Vi ska komma ihåg att ukrainska piloter övade i vår region för att gå ut i sitt krig. Detta skedde i ökommunen Vieques i Puerto Rico.

Låt oss idag, efter Första Maj, arbetarnas internationella kampdag, enas för Karibien och världen.

Länge leve den proletära revolutionen!

Fosterlandet eller döden!

Una pelea cubana 240503 / cv

Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y contra el imperialismo

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver
vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!