Internet, telefon och postgång

Uppdaterat januari 2023

Eftersom USA fortfarande inte tillåter att Kuba ansluter sig till de höghastighetskablar som löper mellan Florida och Kuba, så är öns Inetnetuppkoppling begränsad. Det gör tillgången till såväl Internet som internationell telefoni/ mobiltelefoni dyr, långsam och begränsad. Ny kabel har dragits med anslutning till Venezuela och Jamaica. Inte heller denna har Kuba kontroll över. Man har visserligen fått ökad bandbredd, men inte så mycket som behövs.  Nu pågår arbetet med att modernisera de nationella linjerna, vilket sker successivt.

Internettillgången har tack vare kabeln och kubanska satsningar formligen exploderat på senare tid. Priserna sänks successivt och kubaner går och tittar ner i sina mobiler precis som européerna.

De flesta kubaner går till postkontoren där de kan maila gratis.

Att ringa inom landet är väldigt billigt. Att ringa till exempelvis Sverige är däremot dyrt. Korta sms-meddelanden hem belastar inte resekontot så mycket. Normala samtalstaxan till Sverige är 30 kr/min.

Ett lokalt Sim kort i telefonen köps på Etecsa (telefonbolaget) och rekommenderas. Du kan då hålla dig uppkopplad på Internet och ha kontakt med såväl Sverige som personer på Kuba. Det är billigt. Lämpligt är att ha med sig en mobiltelefon för ett kubanskt nummer och ett för sitt svenska. 

Postgången till utlandet är långsam och inte speciellt tillförlitlig. Ofta kommer vykorten fram efter att resenären kommit hem.