Internet, telefon och postgång

Eftersom USA inte tillåter att Kuba ansluter sig till de höghastighetskablar som löper mellan Florida och Kuba, så är ön hänvisad till satellitförbindelse. Det gör tillgången till såväl Internet som internationell telefoni/ mobiltelefoni dyr, långsam och begränsad. Ny kabel har dragits med anslutning till Venezuela och Jamaica. Inte heller denna har Kuba kontroll över. Man har visserligen fått ökad bandbredd, men inte så mycket som behövs.  Nu pågår arbetet med att modernisera de nationella linjerna, vilket sker successivt.

Internettillgången har tack vare kabeln och kubanska satsningar formligen exploderat på senare tid. Priserna sänks också successivt och är nu nere på 1 CUC per timme. (Det var 1,5 CUC för bara något år sedan). Man hittar ”hotspots” lite överallt. Det är parker, torg och andra offentliga platser där man kan koppla upp sig. Dessa platser hittas enkelt eftersom man ser en massa personer som stirrar ner i sina skärmar.

De flesta kubaner går till postkontoren där de kan maila gratis. Flera hotell har också Internet. . Studerar man på universitet kan man i de flesta fall få tillgång till någon dator, åtminstone för mail. Internetuppkopplingen är oftast långsam.

Att ringa inom landet är väldigt billigt. Att ringa till exempelvis Sverige är däremot dyrt. Korta sms-meddelanden hem belastar inte resekontot så mycket. Normala samtalstaxan till Sverige är 30 kr/min. Skype hindras av USA. Ett lokalt Sim kort i telefonen kan vara praktiskt. Postgången till utlandet är långsam och inte speciellt tillförlitlig. Ofta kommer vykorten fram efter att resenären kommit hem.