reportero-adn-Mairata

reportero-adn-Mairata

USA-finansierade ADN:s reporter berättar om betalningen för oroligheterna 27 januari