Julian Assange – vi vill se dig fri!

Stödkommittén för Julian Assange i Stockholm (där Svensk-Kubanska föreningen ingår) fortsätter med solidaritetsaktioner för Assange, Chelsea Manning och Edward Snowden på Stockholms gator. Onsdagen den 3 juli samlades ett 20-tal aktivister på Soltorget, Sergelarkaden, för att uppmärksamma Julian Assanges födelsedag – liknande aktioner hölls samma dag i flera städer i världen.

Gatuaktioner med appeller och flygbladsutdelning kommer att hållas under sommaren, varannan lördag på Soltorget, Sergelarkaden, nu härnäst lördagen den 13 juli, kl 12-13.