Kaffe på Kuba: En resa mot en hållbar framtid

Foto: Joel Assarsson

Kaffe på Kuba: En resa mot en hållbar framtid

Kaffeproduktionen på Kuba har en lång och fascinerande historia, djupt rotad i öns kulturella traditioner. Odlingen berättar en historia om kultur, ekonomiska förändringar och ett engagemang för hållbarhet som har växt starkare med under åren. Den här artikeln tar oss med på en resa genom det kubanska kaffets historia: från dess rikliga början och branta nedgång fram till dagens återhämtning – där frukterna av samarbetet mellan Lavazza och Slow Food verkligen kommer till sin rätt.

Utforska det kubanska kaffets rika historia
och dess resa mot en hållbar framtid

Kaffeproduktionen är intimt förknippad med den kubanska kulturen och har överlevt och blomstrat inom jord- och skogsbrukssystemen trots en rad historiska utmaningar. Odlingen går tillbaka till 1700-talet, då franska bönder som flydde från den haitiska revolutionen utvidgade kaffeplantagerna från slätterna till bergen.

Kaffeproduktionen blomstrade på östra Kuba mellan 1800- och 1900-talet och kulminerade med en export på över 20 000 ton per år under mitten av 1950-talet. Men i och med den kubanska revolutionen och nationaliseringen av industrin minskade kaffeproduktionen och nådde sin lägsta nivå under den Stora recessionen [2007–2009].

Kaffe var en gång en viktig del av Kubas export, men spelar nu en marginell roll i handeln. Ändå är Kuba hem för världens första UNESCO-listade kaffearv, vilket visar på dess enorma kulturella betydelse. Det kubanska kaffets potential är verkligen betydande: varje år exporteras cirka 1,5 ton arabicakaffe globalt, vilket framhäver både dess kvalitet och bestående charm, med producenter som leder ett uppsving i dess produktion.

Drivkraften bakom denna omvandling är företag som BioCubaCafé, ett gemensamt projekt mellan Grupo Empresarial Agroforestal (GAF) vid Kubas jordbruksministerium, Lavazza Foundation och International Agency for Cultural and Economic Exchange with Cuba (AICEC) som främjar integrering av kaffeodling i skogsekosystem, tillsammans med övervakning av specifika förhållanden och fullständig spårbarhet av kaffet med blockkedjeteknik (blockchain).

Slow Foods deltagarbaserade garantisystem (Participatory Guarantee System, PGS) framstår också som en katalysator som ytterligare stärker odlarnas möjligheter att garantera kvaliteten på sina produkter.

Slow Foods kaffekoalition och Lavazza
Samarbetet mellan Slow Food och Lavazza innebär ett kraftfullt partnerskap som främjar hållbar kaffeproduktion och konsumtion samtidigt som kulturarvet bevaras och samhällsutvecklingen främjas.

År 2021 grundade de Slow Food Coffee Coalition, där Lavazza spelar en central roll som en av huvudpartnerna. Lavazza bidrar med expertis, resurser och engagemang för att främja hållbar och etisk kaffepraxis – allt i linje med koalitionens mål att främja gott, rent och rättvist kaffe för alla.

Lavazza Foundation har haft en betydande inverkan på Kubas plantager i provinserna Santiago och Granma i synnerhet. Genom att bevara skogar skyddar man regionens biologiska mångfald.

Genom att hålla formella utbildningskurser, stödja god jordbrukspraxis och erhålla ekologisk certifiering, stödjer den hållbarhet och förbättring av kaffets kvalitet och avkastning. Och då man stärker kvinnors och ungdomars deltagande och förkortar leveranskedjan främjar man social rättvisa.

BioCubaCafé Frente Oriental Slow Food Community
År 2022 välkomnade den Kubas östliga [oriental] provins Santiago de Cuba etableringen av BioCubaCafé Frente Oriental Slow Food Community – 55 deltagare som representerar 170 producenter som bedriver ekologisk kaffeproduktion i regionen.

Skapandet av denna gemenskap var resultatet av ett samarbete mellan olika intressenter, inklusive Lavazza Foundation, Slow Food Cuba, GAF, AICEC och MAS (Sustainable Food Movement of the Cuban Society for the Promotion of Renewable Energy Sources and Environmental Respect, Cubasolar).

”Bakom varje kaffeböna finns massor av producenter”, förklarar Kenia Aguilar Suárez, agronom vid GAF och en av gruppens samordnare. ”Och de uppskattar verkligen att dessa globala rörelser erkänner det arbete vi gör här.”

Att odla kaffe inom ett jord- och skogsbrukssystem
Bland de 170 producenter som odlar kaffe på östra Kuba frodas kaffet i en jord- och skogsbruksmiljö. Förhållandena här övervakas systematiskt för att kontrollera variabler som lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet samt markfuktighet, vilket bidrar till att skapa hållbara och anpassningsbara livsmedelssystem.

”Vi är fast beslutna att upprätthålla kvaliteten på vårt kaffe”, säger Rufino Mauriño Calzado, en ekologisk kaffeproducent och jordbrukare från gemenskapen i kommunen Songo-La Maya på Kuba. ”Trots svår torka räknar vi med en betydande skörd i år.”

Rufino kan förvänta sig en stor skörd eftersom jord- och skogsbrukssystem bidrar till att mildra effekterna av klimatförändringarna.

De förhindrar erosion, ger skugga och säkerställer ett rikt utbud av växt- och djurarter, vilket underlättar skadedjursbekämpning. Jord- och skogsbrukssystem är ekologiskt fördelaktiga – de stärker markskyddet och återvinningen av näringsämnen och fungerar som en kolsänka genom att lagra kol i träd och mark – och ekonomiskt fördelaktiga genom att diversifiera jordbrukarnas intäkter när man kombinerar kaffe och andra grödor.

”Vi på Slow Food främjar principerna för agroekologi och konsolideringen av lokala jordbruks- och livsmedelssystem. Vi anser att jordbrukaren är huvudpersonen när det gäller att forma ett hållbart ekosystem”, förklarar Madelaine Vázquez Gálvez, samordnare för Slow Food Cuba och konsult för Coffee Coalition på Kuba.

Slow Food Coffee Coalitions deltagarbaserade garantisystem
BioCubaCafé Frente Oriental Slow Food Community har anammat PGS-metoden (Participatory Guarantee System) för att certifiera sitt kaffe som ”gott, rent och rättvist”, och därmed spegla de standarder som fastställts av andra producenter i koalitionen.
Gruppens ledare och medlemmar har i Songo-La Maya, Contramaestre, Guisa, samt Segundo och Tercer Frente, deltagit i utbildningar skräddarsydda för att införliva Slow Foods PGS-metodik i det lokala sammanhanget. ”Denna erfarenhet utgör ett viktigt steg på vägen mot att göra PGS till en del av Kubas institutionella ram, i enlighet med landets policy för agroekologi”, understryker Leidy Casimiro Rodríguez, Slow Food International Councilor för Karibien och samordnare för Kaffekoalitionen på Kuba.

Bland de bönder som är involverade i PGS finns paret Wilber Sánchez Carbonell och Surmailis Guerra Biens. På gården La Carolina i kommunen Segundo Frente i Santiago de Cuba betonade de garantisystemets betydelse för att erkänna producenternas insatser och skydda ekosystem som deras.

”Det stimulerar intresset för kaffe bland de yngre, främjar jämställdhet mellan könen i odlingsarbetet och stärker vår position på den globala marknaden. Även om det fortfarande är en ny erfarenhet kräver det utbyte mellan samhällen och ett orubbligt ledarskap. Icke desto mindre ger PGS ett tydligt mervärde till vår produkt”, samanfattade de.

Rubert Almenares Román, gemenskapens talesman och samordnare för PGS etiska kommitté, tillade: ”PGS frodas av ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna, vilket främjar en vänskaplig atmosfär som underlättar informationsutbytet.”

La Reserva de ¡Tierra! Cuba
Lavazza-stiftelsens arbete tillsammans med det lokala samhället har kulminerat i La Reserva de ¡Tierra! Cuba, en ekologisk blandning avsedd för professionella baristor bestående av 65 procent tvättad Arabica, 25 procent tvättad Robusta och 10 procent fermenterad Robusta. En modern blandning som är lätt att dricka tack vare användningen av upp till 72 timmar fermenterad Robusta som erhållits genom en kontrollerad process utvecklad av Lavazza R&D och de kubanska forskningscentren.

Tack vare ett fullständigt spårbarhetssystem som implementerats för att öka transparensen använder La Reserva de ¡Tierra! Cuba integrerad blockkedjeteknik. Data delas med odlare, för att förbättra odlingsmetoderna, och konsumenter, så att de får tillgång till omfattande information om produkten och leveranskedjan – från plantage till kopp.

Slow Food 230913 / cv

Coffee in Cuba: A Journey Towards A Sustainable Future

 

Mer om ekologiskt kubanskt kaffe på BioCubaCafé på deras hemsida (på engelska)

Se även tidigare artikel om Certifierat kubanskt ekologiskt kaffe

Certifierat kubanskt ekologiskt kaffe

Passa på att köpa kaffe från vår Butik:

KUBANSKT KAFFE VIA SVENSK-KUBANSKA! PASSA PÅ ATT BESTÄLLA NU! KAFFEFÖRSÄLJNINGEN UPPHÖR UNDER HÖSTEN 2023!