Kamp mot denguefeber och covid-19

Myggan som sprider dengueviruset.
Foto: Muhammad Mahdi Karim, wikimedia commons

Kampen mot dengue och covid-19 får inte försummas för en sekund

Kubas hälsominister José Angel Portal Miranda uppmanar befolkningen att vidta alla åtgärder för att förstöra myggornas fortplantningsplatser. Där är familjens och grannskapets insatser avgörande.

”Kuba har erfarenhet av att hantera denguefeber och hälsovården är förberedd för att hantera antalet fall, men om vi inte gör något nu kan det epidemiologiska scenariot kompliceras under de kommande månaderna, som är de värsta vad gäller denna sjukdom som överförs av Aedes aegypti-myggan”, sade hälsominister José Angel Portal Miranda till pressen.

Den 10 juni fanns 3 036 konstaterade fall av denguefeber i landet, en ökning med 42 procent jämfört med föregående år, och och i slutet av juni var provinserna Havanna, Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba och Guantánamo drabbade.

Ministern påpekade vikten av att känna till symtom och varningssignaler och att omedelbart vända sig till sjukvården. ”Detta är ett virus som sprids via myggor och som också kan döda. Eftersom covid-19 ännu inte har upphört är det fortfarande viktigt att befolkningen är medveten om riskerna.”

När det gäller covid-19 kommenterade han att enligt IPK har subvarianten BA.2  dominerat på ön, men under de senaste veckorna har BA.5 dominerat i främst de västliga provinserna. Enligt vad man hittills observerat leder dessa subvarianter sällan till komplikationer i form av lunginflammation eller andningssvårigheter, vilket skiljer dem mycket från beta- och deltavarianterna.

Han rekommenderade dock alla, särskilt de i riskgrupper, att fortsätta med förebyggande åtgärder som t.ex. att använda ansiktsmask när man vistas på slutna och oventilerade platser, samt att tvätta och desinfektera händerna.

Ministern noterade att ny forskning tyder på att en tredje dos av covid-19-vaccin är det mest effektiva sättet att stoppa spridningen av Omicron, inklusive subvarianter. Han sade också att kontrollerna kommer att fortsätta under de kommande veckorna.

Susana Antón Rodriguez, Granma 220715  (Övers: Vaple)

No se puede descuidar ni un segundo el enfrentamiento al dengue y a la COVID-19

 

Testremsa för att upptäcka dengue, zika och chikungunya

En testremsa för att snabbt upptäcka virus som denguefeber, zika, chikungunya och influensa håller på att utvecklas av Kubas Centrum för avancerade studier (CEA).

Yorexis González, doktor i fysik i avancerade material inom nanoteknik och chef för forskning, specialiserade tjänster och produktion vid CEA, förklarar att det här är ett gemensamt projekt tillsammans med IPK, Pedro Kourí-institutet för tropisk medicin. Projektet går ut på att få fram snabbdiagnostik för nästan alla virala agenter, som kan användas inom primärvården.

Ett annat projekt är att utveckla en biosensor för Sars-cov-2 [coronavirus], som skulle göra det möjligt att identifiera viruset genom att man till den extraherade RNA (ribonukleinsyra) tillför en specifik typ av nanopartikel.

Hälsoministeriets protokoll kunde ändras tack vare CEAs analyser av kliniska prover från kubanska patienter som bär på coronaviruset. De visade att viruset hos vissa individer kan finnas kvar i upp till 60 dagar, vilket förklarar varför PCR-tester upprepade gånger kan vara positiva. Dessutom har man tillsammans med Centrum för genteknik och bioteknologi analyserat vilka skador som viruset orsakar i vävnader och i hjärnan.

Centrum för avancerade studier är en öppen, tvärvetenskaplig institution som forskar inom nanoteknik, särskilt dess tillämpning inom biovetenskap. Uppdraget är att utveckla vetenskaplig forskning på hög nivå och ge forskare och ingenjörer verktyg som skulle kunna revolutionera hälso- och sjukvården, miljövården och energisektorn.

Kuba har stor erfarenhet av forskning och utveckling inom nanotekniken för tillämpningar inom folkhälsan, t.ex. kontrollerad och riktad dosering av läkemedel, nano-adjuvans för vacciner, återuppbyggnad av ben och hud, liksom även miljörengöring och saneringsmetoder och många andra tillämpningar.

Granma 220712 (Övers: Vaple)

Desarrollan tira reactiva para detectar dengue, zika y chikungunya

 

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till
123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap
(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande, samma pg och Swish som ovan)