Kampanj för att sabotera FNs omröstningen mot blockaden

Dags för den årliga omröstning mot blockaden i FN. Världssamfundet som USA ignorerar. Foto: Bruno Rodríguez/Twitter.

Kampanj för att sabotera FNs omröstning mot blockaden

Den 1 november ska FN återigen rösta om resolutionen mot USAs blockad mot Kuba, och ultrahögern i Miami har börjat smida planer på att underminera det internationella stödet till den karibiska nationen.

Från sin profil på det sociala nätverket X [Twitter] fördömde den baskiske statsvetaren Katu Arkonada än en gång terroristen Orlando Gutiérrez Boronats försök att skada Kuba. Det är samma person som för några månader sedan reste till Ukraina för att försöka underminera öns relationer med den nationen.

Men vad är det som har satt igång Kubas fienders outtröttliga maskineri?

Kubas senaste diplomatiska framgångar som ordförande för G77 plus Kina, att denna organisation höll ett toppmöte i Havanna, nationens enastående deltagande i FNs generalförsamlings 78:e session, liksom dess val till medlem i FNs Råd för mänskliga rättigheter har gjort Miami-klicken och dess marionettmästare, underrättelsetjänsterna och USA:s utrikesdepartement irriterade, då de till varje pris försöker att sabotera för Kuba på den internationella arenan.

I en artikel i El Ciudadano avslöjade Arkonada inledandet av en operation mot den kubanska revolutionen under ledning av Boronat, baserad på information från källor i State Deparment.

När Boronat besökte Kiev i augusti i år följde han ett manus som var noggrant utformat av USAs underrättelsetjänster och som gick längre än propaganda mot Ryssland och den kubanska revolutionen. Kuba var vid den tiden kandidat för omval som medlem i FNs råd för mänskliga rättigheter och terroristen använde denna resa för att sprida falska nyheter om kubansk militärs påstådda inblandning i den ryska specialoperationen i Ukraina.

Denna tragiska figur utnyttjade närvaron av europeiska politiker från yttersta högern i området för att sabotera ”Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och Kuba” i syfte att öka belägringen mot ön. De försökte också sabotera den kubanska delegationens deltagande i FNs 78:e generalförsamling.

Det är klart som korvspad att de inte vill att Kuba ska kunna framstå internationellt som vad det är, en human och omtänksam nation, eftersom de fruktar världens stöd för en ö i Karibien.

Eftersom de senaste månadernas planer misslyckats har ledarna beordrat Boronat att inleda en rundresa i Latinamerika. Han planerar att besöka Paraguay, Uruguay och Peru, alla länder som styrs av högern, för att be deras ledare att ansluta sig till hans kampanj.

I sin tråd på X hävdar Katu att hans underrättelsekällor har berättat för honom att Boronat också kommer att besöka Argentina för att leverera instruktioner till presidentkandidaten Javier Milei och kontanter till hans kampanj.

”Än en gång använder USA personer med kopplingar till terrorism för att blanda sig i ett latinamerikanskt lands interna angelägenheter”, skrev Katu Arkonada.

Den senaste tidens agerande från USA-regeringens lakejer har visat att State Department försöker införa tre åsiktsmatriser: att den kubanska regeringen ständigt kränker de mänskliga rättigheterna, att det kubanska ekonomiska systemet är ohållbart och att USAs dispyt är med den kubanska regeringen, inte med folket på ön.

”För att göra detta kommer de att använda de nya ekonomiska aktörerna inom den privata sektorn som får kommersiella licenser och till och med faciliteter för inköp av livsmedel”, säger Katu Arkonada.

Enligt den information som Katu fått från sina källor kommer Rosa María Payá, en annan beklaglig figur och tidigare partner till Luis Almagro, generalsekreterare för Amerikanska staternas organisation (OAS), att ansvara för att samordna OAS åtgärder för att misskreditera den kubanska rapporten mot blockaden. De kommer att inrikta sina medier och sitt diplomatiska maskineri på att sprida påståendet att blockaden inte existerar, utan att det bara är fråga om bilaterala sanktioner mellan de två nationerna.

Men den kubanska rapporten reder ut alla deras villfarelser.

Och även om den ökade finansieringen från NED, USAID och CIA av denna operation skulle kunna tyda på att allt går smidigt, har samma källor inom State Department inte tvekat att låta Arkonada veta att tålamodet och budgeten för dessa figurer håller på att ta slut.

Kontrarevolutionens försök kommer återigen att falla för döva öron när Kuba triumferar i FN den 1 november och det internationella samfundet visar sitt förkastande av den kriminella blockad som i mer än sex decennier pågått mot ön.

Razones de Cuba 231030 / cv

Boronat encabeza campaña para sabotear votaciones contra el bloqueo en la ONU

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72