Kampanj mot förbindelserna Peru–Kuba tillbakavisas

Peruansk anlytiker Gustavo Espinoza
Foto: Prensa Latina

Kampanj mot förbindelserna mellan Peru och Kuba tillbakavisas

Den peruanske analytikern och f.d. parlamentsledamoten Gustavo Espinoza har idag uttalat sig mot en kampanj som enligt honom syftar till att försämra relationerna mellan Peru och Kuba genom att påstå att ön blandar sig i Perus inre angelägenheter.

I en artikel i tidningen Uno förkastade Espinoza den tidigare utrikesministern Miguel Rodríguez  kommentarer om dessa förbindelser som ogrundade och fåfänga försök att påverka bilaterala band som är djupt rotade i historien.

Espinoza påminde om att Kubas president Miguel Díaz-Canel vid CELACs senaste möte i en debatt om den peruanska situationen sade att Perus problem behöver lösas av peruanerna.

”Det verkar som om de tagit fel på land, eftersom det är USA som genom sin underrättelsetjänst opererar på kontinenten och i världen.” Som bevis påminde Espinoza om att Perus regering på 1970-talet utvisade CIA ur landet för dess inblandning i interna angelägenheter. Han nämnde också att dåvarande utrikesminister Raúl Porras 1960 inte lydde högerpresidenten Manuel Prados order att rösta för att Kuba skulle uteslutas ur OAS. Porras åberopade principen om icke-intervention, en banbrytande gest i de bilaterala förbindelserna.

Espinoza påtalade att angreppen mot peruanska organisationer som är solidariska med Kuba är en del av en kampanj som syftar till att misskreditera dem som främjar eller genomför verksamhet som bygger på broderskap med ön och försvarar dess rätt till oberoende och självbestämmande.

Prensa Latina 230327 /cv

Rechazan campaña contra relaciones entre Perú y Cuba