Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kampanjer/
Export date: Wed Feb 28 23:56:55 2024 / +0000 GMT

Kampanjer/Projekt


Ge en gåva till Medicinkampanjen 1

Sedan många år driver vi insamlingen Mediciner för Kuba. Pengarna kanaliseras via mediCuba Europa för att Kuba ska kunna skaffa råvaror till sin egen medicinframställning. [ … ]

???

Stöd ett projekt för funktionshindrade barn på Kuba 2

Koordinerat av Jönköpingsavdelningen i Svensk-Kubanska hjälper vi en grupp barn med Downs syndrom och deras anhöriga. De kallar sig ”Vi behöver ditt leende”, och leenden [ … ]

???

Stöd ett socialt kulturprojekt på Kuba 3

Vi stöder också ett socialt grannskapsprojekt i förorten Cotorro, ”Soñarte”. Det handlar om ungdomar som ges en meningsfylld tillvaro med hjälp av olika konstformer som [ … ]

Stöd olika skolprojekt på Kuba 4

Svensk-Kubanska Föreningen har sedan länge kontakt med, och givit stöd till, Olof Palme-skolan, Anton Nilsson-skolan och daghemmet Ömhetens Dal. Samtliga dessa finns i Havanna. Likaså [ … ]

USA UT UR GUANTANAMO 5

USA:s militärbas på Kuba Människor i vårt land reagerar med förvåning när de får reda på att USA har en stor militärbas på Kuba. Hur [ … ]

ORKANINSAMLINGEN AVSLUTAD 6

  Insamlingen är nu avslutad och resterande medel har överförts till Kuba. Sammanlagt har Svensk-Kubanska Föreningen samlat in och skickat 416 585 kr! Vi vill [ … ]

Links:
  1. https://svensk-kubanska.se/ge-en-gava-till-medicin kampanjen/
  2. https://svensk-kubanska.se/stod-ett-projekt-for-fu nktionshindrade-barn-pa-kuba/
  3. https://svensk-kubanska.se/stod-ett-socialt-kultur projekt-pa-kuba/
  4. https://svensk-kubanska.se/stod-olika-skolprojekt- pa-kuba/
  5. https://svensk-kubanska.se/usa-ut-ur-guantanamo/
  6. https://svensk-kubanska.se/orkaninsamlingen-avslut ad/
Post date: 2017-11-23 17:55:42
Post date GMT: 2017-11-23 17:55:42

Post modified date: 2022-04-24 09:58:32
Post modified date GMT: 2022-04-24 08:58:32