Kärnvapen: Det är dags att agera nu

Kärnvapenprov Franska Polynesien 1971. Foto: CTBTO/FN

Sveriges förr så tydliga röst i nedrustningsfrågor har tystnat. En av dem som täppte till munnen på Sverige var USA:s dåvarande försvarsminister, som i telefonsamtal till Peter Hultqvist framhöll att det var olämpligt att Sverige undertecknar FN-fördraget mot kärnvapen. Ett fördrag som Sverige var aktivt i att ta fram.  

Inte bara de svenska politikerna har tystnat; svenska medier följer troget patrull. Har det någonstans i svenska bolagsmedia rapporterats om FN-mötet som nyligen hållits i Wien om förbud mot kärnvapen? 

Kuba kämpar aktivt för nedrustning och kärnvapenförbud. Här publicerar vi talet av Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla vid det första mötet mellan de stater som är parter i Fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW) i Wien, den 21 juni 2022.

 

Herr ordförande!
Jag gratulerar till utnämningen, liksom övriga medlemmar i presidiet för detta historiska första möte för de stater som är parter i fördraget om förbud mot kärnvapen (TPNW), vars ikraftträdande den 22 januari 2021 var en milstolpe. För första gången fastställdes i ett rättsligt bindande internationellt instrument att kärnvapen inte bara är omänskliga, omoraliska och etiskt oförsvarbara, utan också olagliga.

Vi möts i ett komplext sammanhang där våra nationer står inför allvarliga säkerhetsutmaningar.

De icke-konventionella krigen eskalerar, rustningen ökar och moderniseras och den internationella freden och säkerheten undergrävs ostraffat. Multilateralismen försvagas och FN:s nedrustningsmaskineri urholkas.

Vi lever i en absurd värld som slösar bort orimliga resurser på krigsmateriel, inklusive kärnvapen, samtidigt som åtagandena om utvecklingsbistånd inte uppfylls, polariseringen av rikedomar ökar oproportionerligt och miljontals människor fortsätter att drabbas av hunger och fattigdom.

Världens militärutgifter, som har ökat ofantligt de senaste sju åren, är nu rekordhöga och har för första gången överskridit 2 biljoner dollar. År 2021 spenderade enbart USA mer än 800 miljarder dollar på krigsindustrin.

De miljarder dollar som spenderas på vapen borde användas för att garantera ett värdigt liv för alla människor.

Inför 77-årsdagen av de kriminella atombombningarna som orsakade förstörelse och död i Hiroshima och Nagasaki finns det inget som rättfärdigar att mänskligheten fortsätter att hotas av mer än 13 000 kärnvapen, varav 3 825 är utplacerade och redo för omedelbar användning.

Det totala avskaffandet av kärnvapen på ett öppet, kontrollerbart och oåterkalleligt sätt är och måste förbli den högsta prioriteringen på nedrustningsområdet. Det är det enda sättet att garantera att mänskligheten aldrig mer kommer att drabbas av deras fruktansvärda konsekvenser.

Herr Ordförande!
Kuba har ett fast engagemang för kärnvapennedrustning. Vårt lands ledarskap i utarbetandet och förhandlingen av fördraget om förbud mot kärnvapen var ytterligare ett bevis på detta.

På Kubas initiativ, med stöd av den Alliansfria rörelsen, godkände FN:s generalförsamling att den 26 september utsågs till ”Internationell dag för fullständigt avskaffande av kärnvapen”.

I samband med att Kuba nyligen hade ordförandeskap för nedrustningskonferensen var en av våra prioriteringar att främja kärnvapennedrustning.

Denna ståndpunkt är i linje med de utrikespolitiska principerna i republikens konstitution, där det anges att Kuba förkastar förekomsten, spridningen eller användningen av kärnvapen.

Vi är stolta över att ha var den femte staten att ratificera fördraget och att vår region har det för närvarande största antalet konventionsstater.

Kuba tillhör också den första regionen i världen som har utropat sig till Fredszon, vilket innebär att Latinamerika och Karibien har prioriterat främjandet av kärnvapennedrustning.

Herr ordförande!
Fördraget om förbud mot kärnvapen är den första internationella rättsnorm som kategoriskt förbjuder kärnvapen under alla omständigheter och som föreskriver att de ska avskaffas helt och hållet.

Detta viktiga instrument, som uttryckligen kvalificerar användningen av kärnvapen som en handling som strider mot internationell rätt och internationell humanitär rätt, kompletterar den internationella strukturen för säkerhet, nedrustning och icke-spridning.

Det är vårt ansvar att vid detta första möte anta viktiga beslut som syftar till att garantera ett effektivt genomförande av fördraget och dess universalisering. Den kubanska delegationen kommer att bidra så mycket som möjligt till detta.

Herr ordförande!
Att uppnå kärnvapennedrustning är en fråga om överlevnad. Det är dags att agera nu.

Som den kubanska revolutionens historiska ledare Fidel Castro Ruz, en outtröttlig kämpe för fred och kärnvapennedrustning, sade, och jag citerar:

”Användningen av kärnvapen i ett nytt krig skulle innebära slutet för mänskligheten (…) Alla världens regeringar är skyldiga att respektera rätten till liv för alla nationer och alla folk på planeten som helhet (…) När livet för din art, ditt folk och dina nära och kära är i sådan fara kan ingen tillåta sig att vara likgiltig, och man kan inte heller förlora en minut på att kräva respekt för denna rätt; i morgon skulle det vara för sent (…) I ett kärnvapenkrig skulle den oavsiktliga skadan vara mänsklighetens existens.” Slut på citatet.

Vi förtjänar och behöver en värld med varaktig, rättvis och hållbar fred för alla. En värld fri från kärnvapen, för nuvarande och framtida generationers skull.

Tack så mycket.

Att det finns mer än 13 000 kärnvapen innebär ett globalt hot.

Deras totala avskaffande, på ett öppet, kontrollerbart och oåterkalleligt sätt, är den högsta prioriteringen på nedrustningsområdet och det enda sättet att garantera att mänskligheten aldrig mer kommer att drabbas av deras fruktansvärda effekter.

Granma 220621 (Översättning: C. Vaple)

Canciller de Cuba sobre prohibición de armas nucleares: El momento de pasar a la acción es ahora