Karolinska Universitetssjukhusets ledning trakasserar kritiker av Israels våldspolitik

Bild från SVT-reportaget.

Inti Peredo – hjärnkirurgen på på Karolinska som utsatts för trakasserier på grund av sin kritik av staten Israel. Trakasserierna mot Peredo har uppmärksammats av SVT:s Uppdrag granskning. Bilden är från SVT-reportaget.

SVT:s Uppdrag granskning den 6 november sågs förhoppningsvis av många. Grävande och avslöjande journalistik av bästa sort. Ämnet för kvällen var de anklagelser om antisemitism som för ett år sedan riktades mot en chefsläkare på neuro-kirurgen på Karolinska. En hjärnkirurg alltså.

För ett år sedan var nyheten i alla massmedia att en chefsläkare trakasserat judiska kollegor genom antisemitiska påhopp. Han förflyttas och får inte arbeta i sitt yrke. Simon-Wiesenthal-centret (SWC) listar händelsen som ett av de tio värsta antisemitiska dåden under 2018! (SWC är en judisk organisation med högkvarter i Los Angeles som ställt sig uppgiften att bekämpa antisemitism världen över.)

Om antisemitismen: Ordet kan sägas helt enkelt betyda rasism riktad mot judar. Antisemitismen har djupa rötter i Europa. Pogromer (våldsamma attacker, mord, misshandel och skadegörelse) riktade mot judiska byar och bostadskvarter har förekommit i århundraden. Och det värsta antisemitiska massmorden stod naturligtvis nazismen för. Sex miljoner, kanske fler, judar dödades under Nazi-Tysklands fälttåg i Östeuropa och i koncentrationsläger och förintelseläger.

Systematiskt  mördande i omfattande skala av judar förekom i flera europeiska länder – även utan nazi-tyskt bistånd. Antisemitismen frodades, och hade gamla anor i de baltiska länderna liksom i Polen, Rumänien, Ungern med flera.

Att bli anklagad för antisemitism är alltså oerhört tungt. En av de värsta anklagelser man kan få kastad på sej. Och det ät naturligtvis också därmed oerhört allvarligt om anklagelserna är falska.

Så hur var det då med fallet på Karolinska sjukhuset ? Uppdrag granskning ställde frågan till den anklagade chefsläkaren, Inti Peredo.

Peredo förklarar att han inte är rasist och naturligtvis inte antisemit. De fullständigt felaktiga anklagelserna mot honom har en enda persons påståenden som ursprung. Denne person var kollega till Peredo,och de hade arbetat tillsammans i 15 år.  Det som hände var att denne kollega för några år esdan kom i konflikt med en tredje läkare. Konflikten utvecklade sej så att Inti Peredo, som var chef med personalansvar, blev tvungen att skilja dem åt. Den nu anklagande läkaren var den som blev förflyttad.

Denne började nu med sina anklagelser. En av dem gick ut på att Peredo vid ett tillfälle när en grupp läkare med judisk börd passerade skulle ha fällt kommentaren:

Här kommer jude-ghettot.

Peredo kommer ihåg händelsen men säger att faktum är  att det inte var han som fällde kommentaren. Peredo förklarar att han när han hör ordet ghettto tänker på Warszawa-gettot och att skämta om något sådant är honom helt främmande. Däremot fanns en kollega som var känd av alla för att strö ogenomtänkta skämt omkring sej. Det var denna som fällde kommentaren och Peredo tillrättavisade honom.

Uppdrag granskning intervjuade två läkare på en annan avdelning som utifrån anklagelserna om antisemitism bildat en kommitté mot antisemitism och rasism på Karolinska sjukhuset. Björn Fichler och Judith Bruchfeld är övertygade om det riktiga i anklagelserna. De har dock inte arbetat på neurokirurgiska avdelningen. De tror helt enkelt på den anklagande läkaren.

Ett argument de har är att Inti Peredo publicerat fyra bilder på sociala media. Björn Fichler menar att bilderna är anti-semitiska och “inte har ett skvatt med kritik mot Israel att göra”.

Hur är det då med dessa bilder? Uppdrag Granskning visar bilderna för en, får man väl säga, auktoritet på området, nämligen Göran Rosenberg. Rosenberg, själv av judisk börd, vars föräldrar var förintelse-överlevare, är verksam som författare och debattör. Bland annat känd som föreläsare om just antisemitism.

Han tittar på de fyra bilderna. Tre av dom avfärdar han direkt

De är inte antisemitiska utan riktade mot Israels politik och också mot FN:s blundande inför Israeliska krigsförbrytelser.

Den fjärde bilden är han mer tveksam inför. Den är delad i två. På ena halvan ser man en flicka från Hitlers ungdomsorganisation som samlar pengar till rörelsen.

På en annan en Israelisk flicka som samlar pengar till israeliska armén. Rosenberg menar att just denna bild skulle kunna tolkas antisemitisk men att den också kunde vara delad av en motståndare till Israelisk politik som agerat slarvigt.

Uppdrag granskning visar Inti Peredos publiceringar på Face Book och det avgör saken för Rosenberg.

Det är ingen antisemit utan en antirasistisk vänstermänniska som publicerat detta.

Bland de saker Peredo publicerat finns flera intervjuer med judiska överlevare från förintelselägren. Flera inlägg direkt riktade mot nazismen. Rosenberg tycker att hela fallet och anklagelserna framstår som märkliga.

När man ser hela hans face-book aktivitet så blir ju anklagelserna om antisemitism helt obegripliga, menar Göran Rosenberg.

Uppdrag Granskning hade tillgång till allt Peredo publicerat på FB från kontots öppnande 2011 till dess anklagelserna började.

Peredo anser själv att just bild nummer fyra kan tolkas fel och att det var dumt av honom att skicka den. Han skickade de fyra bilderna när han var oerhört upprörd över de israeliska bombningarna av civilbefolkningen i Gaza.

Uppdrag granskning intervjuar också kollegor på neurokirurgin. Ingen kan påminna sej några antisemitiska kommentarer från Peredo.

Det var också så att en extern, omfattande rapport utförd av en advokatbyrå som anlitats av Karolinska i oktober 2018, med uppdraget att utreda anklagelserna mot Inti Peredo. Utredningen, som kostade 1,2 miljoner kronor, kom fram till att det inte gick att visa att Peredo agerat eller uttryckt sig antisemitiskt.

Inti Perodos arbetskamrater på neurokirurgen hade hoppats att den oberoende undersökningsgruppens rapport skulle göra slut på den bedrövliga situationen. Men icke så. Peredo är nu förbjuden att utöva sitt yrke. (Notera att Inti Peredo anses som en av Sveriges skickligaste hjärnkirurger).

Den anklagande kontaktade också 2018 Simon Wiesenthal Center (SWC) i Los Angeles. Dess representant, rabbinen Abraham Cooper, hotar i mejl sjukhusledningen: om de inte vidtar åtgärder skall gå ut hårt och på ett sätt som säkert kommer att väcka förskräckelse på Karolinska och i Sverige. Den oberoende undersökningen avfärdar han senare som “White Washing”.

Han hotar i ett mejl det moderata regionrådet Irene Svenonius med att skandalisera Karolinska Universitetssjukhuset offentligt om Peredo får tillbaka jobbet. Vidare driver han linjen att den anklagande läkaren förhindras att arbeta utifrån sin kompetens eftersom uppgifterna på den avdelning där han nu arbetar inte är lika avancerade. Antisemitismen har enligt Cooper lett till diskriminering i arbetet. Som vi skrivit ovan så publicerar också SWC händelserna på Karolinska på sin lista över de tio värsta antisemitiska dåden 2018. Nämnas kan att både Barrack Obama och Margot Wallström tidigare anklagats för antisemitism av SWC.

Och nämnas bör att rabbinen Abraham Cooper inför Uppdrag Gransknings direkta fråga erkänner att han inte läst den oberoende advokatfirmans rapport!! Den som han i mejl betecknat som “White-Wash”!

Göran Rosenberg menar att SWC i Europa och USA felaktigt ses som en människorättsorganisation. I själva verket menar han att centret är en högerorganisation med goda band till den israeliska Netanyahu-regeringen liksom till president Donald Trump. SWC drev på för att få Trump att erkänna de av Israel ockuperade Golanhöjderna som Israeliskt territorium.

Det framgår också att den anklagande läkaren i maj 2019 kallades till ett möte på USA:s ambassad. Läkaren vill inte berätta om vad som avhandlades där eller varför USA lägger sej i det här fallet. Den anklagande läkaren vill inte heller ställa upp på intervju. Det framgår också att den anklagande läkaren tidigare genom har anmält flera chefer för trakasserier.

Rent parodiskt blir det när Uppdrag granskning vill intervjua sjukhusdirektören Björn Zoëga. Denne ställer inte upp, utan skickar sin HR-direktör (Personalchef på vanlig svenska) Patricia Enocson. Enocson använder den nu bland makthavare vanliga metoden att om och om igen upprepa fraser som de tränat in. (Det måste finnas någon konsultfirma som tränar dom på detta. En sak är säker; Det fungerar inte).

Hon vägrar att se på bilderna och inläggen från Intis Face book. Hon kan inte förklara hur hon kan anse att antisemitiska övergrepp utförts när den advokatfirma som sjukhuset självt betalt för att undersöka händelserna slår fast att inget pekar på någon antisemitism hos Peredo. Till slut reser hon sej och lämnar rummet.

Komiskt kan man tycka, men det är Inti Peredo som får betala för komedin. Och vi. En av Sveriges skickligaste hjärnkirurger förhindras att arbeta.

Samtidigt som han utpekas som antisemit – utan några som helst bevis

Allt detta riktar strålkastarljuset på flera företeelser.

För det första pressens okritiska agerande och i det här fallet spridande av ”fake news”. Uppdrag granskning frågar flera tidningar och tidskrifter som okritiskt skrivit om fallet och svalt hela historien om påstådd antisemitism. Det visar sej att deras källkritik varit noll.

För det andra tydliggörs den metod som Israels regering och dess stödtrupper, bland andra Simon-Wiesenthal-Centret, använder. Man blandar medvetet och konsekvent ihop kritik mot staten Israel med antisemitism. På det sättet vill man skrämma till tystnad. Att bli anklagad för antisemitism är oerhört kränkande och stigmatiserande. För att slippa det håller folk inne med kritik mot Israel.

Just denna metod används idag mot det brittiska Labourpartiets ledare Jeremy Corbyn. Den israeliska regeringen vill till varje pris förhindra att en partiledare som stöder Palestiniernas rättigheter blir brittisk premiärminister. Så man spelar ut det antisemitiska kortet. Motståndare mot Corbyn hakar på. Det handlar om det konservativa partiet men också om högerflygeln inom Labourpartiet. Dom vill inte se en Labourregering som på allvar tar itu med klassorättvisorna i landet. Dom vet att Corbyn inte är antisemit. Några ljuger rakt upp och ner. Några av dom är smarta och undviker att direkt anklaga honom för att vara antisemit, utan för att inte bekämpa antisemiter inom partiet. Dom vet att många som hör anklagelserna inte gör någon distinktion mellan det ena och det andra. Det är bara att läsa kommentarsfälten för att se att de falska anklagelserna har framgång.

Göran Rosenberg tar i programmet upp detta och hur farligt det är. Och det är inte bara den Israeliska regeringen som vill sätta likhetstecken mellan Israel och alla judar. Också de verkliga antisemiterna vill det. Den Israeliska regeringen gör det för att kunna beskylla alla kritiker för att vara mot judar i allmänhet. Nazister och andra antisemiter gör det för att kunna säga : ” Titta på Israel hur de beter sej, sådana är dom, judarna”.

Vad som istället måste till är ett stenhårt motstånd mot antisemitismen när den dyker upp, samtidigt som vi måste stöda palestinierna och verka för att det koloniala projektet Israel ersätts med en demokratisk stat för judar, palestinier och andra minoriteter som  bor på det territorium som idag kallas Israel och Palestina.

Men Uppdrag granskning satte också strålkastaren på de svenska makthavarnas flathet och beredvillighet att krypa för den israeliska regeringens förlängda arm SWC. Och antagligen för USA. Vi vet inte vad som avhandlades när den anklagande läkaren kallades till den US-amerikanska ambassaden. Men vi kan ana att ambassaden gjort sin vilja klar för svenska beslutsfattare.

Detta är en stor skandal. Nu måste opinion skapas för rättvisa åt Inti Peredo. Och det måste bli slut på kryperiet för kolonialister och imperialister.

Peter Widén

eFOLKET publicerade i oktober 2017 texten till ett tal som Inti Peredo höll på ABF i Stockholm (8/10):

Ernesto Che Guevaras marxism och betydelsen av hans ideologiska linje idag

En orsak till hetsen mot Inti Peredo, och USA-ambassadens engagemang, kan säkert vara Peredos politiska position. Han är socialist, internationalist och anti-imperialist. Peredo är bolivian, men det var på Kuba som han utbildades till hjärnkirurg.

Intis far Guido “Inti” Peredo kämpade tillsammans med Che Guevara i gerillan i Bolivia. Guido Peredo mördades i La Paz i september 1969 av den USA- och CIA-stödda regimen.