Klart för folkomröstning om Latinamerikas mest radikala familjelag

Kuba: Klart för folkomröstning om Latinamerikas mest radikala familjelag

Nyhetsbyrån Reuters har beskrivit Kubas förslag till ny familjelag som den mest radikala i Latinamerika.

Kubas Nationalförsamling har godkänt det 25:e utkastet till en uppdaterad familjelag. Dokumentet inkluderar bland annat lagar som gäller familjer, äktenskap, hemförhållanden, äldres, barns och funktionshindrades rättigheter och vård av minderåriga. Det är det som kubanerna får folkomrösta om den 25 september. 

Nationalförsamlingen konsulterade det kubanska folket, som det alltid gör i stora och viktiga frågor, genom en remissprocess. Alla kubaner har kunnat studera och, debattera innehållet i utkastet. Nya versioner arbetades fram successivt och slutversionen, alltså den 25:e, måste godkännas av en majoritet av kubanerna i en folkomröstning som äger rum 25 september. 

Mariela Castro, chef för Cuban National Centre for Sex Education CENESEX, berättar om avsikten med förändringarna:

”De kommer att garantera rättigheterna för människor vars verklighet inte i tillräcklig grad förstods i inledningen av den revolutionära processen. Detta lagförslag kommer att återspegla det samhälle vi lever i; komplex, mångfacetterad och pluralistisk.”

Den nuvarande lagen har inte förändrats sedan den antogs på Internationella Kvinnodagen1975, efter intensiva diskussioner i Kubanska Kvinnoförbundet och andra massorganisationer. Den införde viktiga skyddsmekanismer för kvinnor och barn och lagfäste kvinnans jämställdhet inom äktenskapet, hemmet, arbetsplatsen och inom utbildning.

Den nya lagen som nu diskuteras inför viktiga förändringar som gäller samkönade äktenskap och familjebildning. Dessa reformer avstannade 2019 när en ny grundlag antogs vid en folkomröstning. Efter det att evangeliska kyrkor rest hårt motstånd togs ett tillägg som skulle ha öppnat för samkönade äktenskap och adoptioner bort. Istället skulle en process för en ny familjelag påbörjas inom två år.

Utkastet till den nya lagen ger en bredare definition av ”familj” för att bättre visa dagens Kuba. Den säger uttryckligen att äktenskap och samlevnad är sätt på vilket en del kubaner väljer att leva. Här sägs vidare att alla former av samlevnad ska erkännas utan någon diskriminering på grund av sexuell läggning. Detta, om det godkänns, kommer att legalisera samkönade äktenskap och främja HBTQ-rättigheter på ett sätt som ligger långt före de flesta länder i Karibien.

Det breda anslaget när det gäller familjevariationer erkänner det faktum att allt färre kubaner väljer att gifta sig. 1992 gifte sig närmare 200 000 kubaner, medan siffran fallit till 50 000 2012. Utkastet erkänner familjerelationer som inte baseras på släktskap och strävar efter att ge extra lagligt skydd för barn, äldre, funktionshindrade och deras vårdnadshavare.

Det som framförallt väckt mycket diskussion och opposition är att samkönade par ska kunna gifta sig och adoptera. Från Miami eldar den homofoba antikubanska maffian på för att kubanerna ska rösta nej till lagförslaget. Deras skrämselpropaganda går ut på att staten kommer att ta barnen från föräldrarna för att hjärntvätta dem. Flera religiösa samfund opponerar sig också och driver kampanjer om att en familj är mamma, pappa och barn. Resultatet av folkomröstningen är denna gången mer oviss än vad den brukar vara.

På en presskonferens efter att utkastet godtagits, förklarade justitieminister Oscar Manuel Silvera att ”Det nya utkastet är resultatet av en undersökning av kubanska familjers förhållanden, av juridisk praxis samt lagstiftning i andra länder. Detta är en modern och revolutionär plan på det sätt som det främjar lagstiftning inom dessa frågor och dess förmåga att anpassa sig till kubanska förhållanden.” Styrkan i folkmakt och folkdemokrati, möjliggjort av den kubanska socialismen, har ännu en gång visat att det sätter det kubanska folkets behov och rättigheter främst.

Jacob Dexter, RCG, 220216 (redigerat och uppdaterat)

Cuba debates same-sex unions in new Family Code

 

Tidigare artiklar på:

Demokrati i praktiken: Kubas nya familjelag ut på rådslag. Sedan folkomröstning.

Kubanerna splittrade om ny familjelag

Kuba inför nya familjelagar

Kuba: kampanjdagar mot homofobi

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72