Kollektivt arbete ger hopp efter orkanen Ian på Kuba

Foto: Prensa Latina

Kollektivt arbete ger hopp efter orkanen Ian på Kuba

26 september slog orkanen Ian till mot Kuba. Den fortsatte att intensifieras medan den drog över landets västra delar, där den spred förintelse under flera timmar. Efter sig lämnade den en slinga av smärta och katastrof. Tusentals människor befann sig i mörker efter att träd och el-stolpar välts över ledningar och stormen orsakat skador på landets största elkraftverk. Två personer förlorade livet, tusentals evakuerades inför orkanen. Många av dessa kunde inte återvända hem eftersom deras hem bara var ruiner.

Men så snart Ian upphört att vara en akut fara började folk omedelbart arbeta med att återställa sina samhällen från förödelsen. De gjorde det snabbt, beslutsamt och med den uthållighet som kännetecknar kubanerna. Det fanns ingen tid att förlora.

En vecka efter Ians förödande framfart fortsätter ön uppbyggnaden med stor framgång. Städerna är så gott som tillbaka till normalitet, även om många träd saknas. De flesta byar som blev av med strömmen har fått tillbaka el och vatten.

Återhämtningen sker rekordsnabbt om man tänker på omfattningen av skadorna. Låt oss bara konstatera att Kuba inte hade någon elproduktion alls natten den 27 september.

Denna reaktion har gjorts möjlig tack vare otaliga anonyma hjältar som de linjearbetare som arbetade med el-stolparna för att sätta upp ledningar med sina liv på spel. Eller specialister på el-kraftverken som arbetade dag och natt för att få igång dessa mekaniska mastodonter. Eller grannskapen som rensade gatorna från omkullvräkta träd med yxor, sågar och sina skuldror.

Det fanns många andra hjältar som de som erbjöd sina egna knapphändiga resurser till de som behövde dem mer, erbjöd utrymme i sina kylskåp till deras mat, som de institutioner som tillät alla att ladda sina mobiltelefoner, som för många är deras enda kommunikationsmedel.

Men framförallt är det beundransvärt hur landets myndigheter inte lämnat någon övergiven, inte ens för en liten stund. President Miguel Diaz-Canel har besökt de värst drabbade områdena upprepade gånger. I måndags åkte han till fiskebyn Cocodrilo, som ligger på Ungdomsön där han fick se alla grannar arbeta med återuppbyggnaden. Han pratade om att bygga upp husen lika vackra som omgivningen, en av de mest unika på den delen av ön. Han gjorde klart att de behövde bygga upp sina hem och göra dem bättre än tidigare. Staten bidrar med byggmaterial och finansiering.

Vid ett av sina besök i provinsen Pinar del Rio riktade han sig till dem som gått ut på gatorna i frustration över strömavbrotten, brist på vatten och mat som inte kunde räddas i kylskåpen. ”Tillsammans kommer vi att komma ur denna situation. Det är förståeligt att medborgare är upprörda över skadorna som Ian lämnat efter sig, men vi arbetar oförtröttligt för att lösa problemen.”

På ett möte med landets myndigheter framhöll presidenten att ”vi måste nå ut till alla samhällen, också de mest avlägsna och de som fortfarande saknar el. Vi måste ge daglig information om hur reparationsarbetet fortskrider på varje plats.”

Denna empati är en av de faktorer som saknas för de drabbade i Florida, USA, där dödssiffran ligger över 100. Det beror till del på att myndigheterna inte uppmanade till evakuering förrän orkanen bara var ett dygn bort. Och inte ens då fanns en koordinerad plan om hur och var man skulle ta vägen. Tusentals människor är fortfarande utan el. Butikerna saknar varor och det finns inget om hopp om lösningar i en atmosfär av osäkerhet.

”Vi är trötta, smutsiga och hungriga”, är rubriken i Miami Herald som illustreras med bild på överlevande som till fots lämnar Fort Myers i Florida. En person sa till tidningen: ”Vi lever. Det gör oss mer lyckligt lottade än några av våra grannar.” Tragiskt nog fortsätter dödssiffran i Florida att stiga.

I Kuba är vi tillitsfulla om att ingen lämnas åt sitt öde. Myndigheterna lyssnar till människornas bekymmer och krav så länge dessa uttrycks på ett fredligt och civiliserat sätt. Vi tar itu med katastrofer och återuppbyggnad kollektivt och i varje hörn av landet där förödelse och smärta är kvar kommer hopp att återuppstå med ny styrka. 

Alejandra Garcia, Resumen Latinoamericano 221004

Cuba: Hope Emerges With Collective Strength after Hurricane Ian

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72