Folkmakten

Folkmakten

Deltagardemokrati i praktiken. Något som Lega och hans parti aldrig kommer att förespråka. Av begripliga skäl.
Foto: CMKX Radio Bayamo