Nica_våld

Nica_våld

Våldet i Nicaragua påminner på många sätt om de som var i Venezuela för ett år sedan