Kommuniké från Nicaraguas Utrikesministerium:

Regeringen för Försoning och Nationell Enhet för Republiken Nicaragua intygar inför det internationella samfundet att under perioden april till juli så utsattes nicaraguanerna för ett försök till statskupp av grupper, förklädda till NGO-er, med förbindelser till organiserad brottslighet, finansierade från utlandet. De genomförde kidnappningar, utpressning, mord, plundring, förstörelse, saboterade allmänna vägar, och anlade mordbränder på offentliga byggnader.

Detta försök till statskupp var ett angrepp mot fred, säkerhet, stabilitet och Nicaraguas ekonomi. Terroristaktionerna och brotten resulterade i 198 dödade. Av dessa var 22 poliser. 1 240 skadades, varav 401 poliser.

Dessa grupper orsakade skador på landets infrastruktur: 252 byggnader vandaliserades och skadades; 209 kilometer av gator och vägar förstördes; 278 tunga maskiner vandaliserades och brändes och 389 fordon förstördes. Skadorna på ekonomin uppskattas till 205,4 miljoner dollar. Turismen led skador för 231 miljoner dollar och transportsektorn 525 miljoner dollar. Detta orsakade en förlust på 119 567 arbetstillfällen och landets BNP tappade 7 miljarder cordobas.

Efter dessa våldsamma händelser har landets institutioner arbetat för att uppfylla lagarna och genomfört undersökningar och åtal mot de skyldiga. Fram till 5 november 2018 så har 273 personer gripits för dessa brott.

Regeringen kommer att fortsätta arbeta för att återuppbygga landet, freden, säkerheten och försoning bland folket. Nicaraguas regering genomför en bred nationell konsultation för att till Nationalförsamlingen framföra förslag till hur staten ska grunda en nationell kultur för försoning och fred, för att främja värden och handling av respekt, solidaritet, dialog, möten och harmonisk samlevnad i hela Nicaragua.

Nicaraguas UD 181112