lagen

lagen

nationalisering: ”förstatligande , att privat egendom övertas av staten eller av samhället.” Konfiskering: att konfiskera, är en juridisk term som betyder att ta i beslag, dra in till kronan/staten, beslagta utan att ge full ersättning.