Kongress

Kongress:

Denna partikongress är vacker, med nostalgi över tiden som flytt och röster som saknas, men vacker för dess mod att fortsätta. Denna kongress har såväl gamla som nya kampavsnitt  att behandla.  

Det är alltid vackert att vara kommunist och omfamna utopier.

Giganten fortsätter att vara enorm, denne gigant med vilken mina mor- och farföräldrar svor på att försvara den socialistiska Revolutionen till sista blodsdroppen. 40 år senare svär jag samma ed på samma gatuhörn med samme Gigant men med bättre vapen.

60 år senare återvänder jag, inte för att minnas, utan för att bekräfta eden att försvara folkets Revolution oavsett omständigheterna.

Sedan 13 år är jag aktivist i Partiet som idag samlats till kongress. Min partibok – liksom så många andras – har Fidels namnteckning: ”Vi åtar oss den långa marschen att förbättra det som behöver förbättras, eniga och med en storartad trohet, som Martí, Maceo och Gómez, i en marsch som inte kan hejdas.”

Venceremos – Vi ska segra!

Daily Sánchez Lemus, författare och journalist, Cubadebate 210416

Congreso…

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72