Konstauktion Svensk-Kubanska 3018-04-08, slutlig version