Svensk-Kubanska Föreningens Konstförsäljning NR 1-10.docx