Svensk-Kubanska Föreningens Konstförsäljning NR 11-20.docx