Svensk-Kubanska Föreningens Konstförsäljning NR 21-32