~USA_uttalande_aug2020

~USA_uttalande_aug2020

USA har ett mycket omfattande system för inblandning i andra länders angelägenheter