Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kopplingar-till-kuppforsok-i-guatemala/
Export date: Mon Apr 15 3:26:43 2024 / +0000 GMT

Kopplingar till kuppförsök i Guatemala
Kopplingar till kuppförsök i Guatemala

För några timmar sedan bad åklagarmyndigheten det av högern kontrollerade parlamentet att förklara partiet (Movimiento) Semilla olagligt, samtidigt som man försöker upphäva åtalsimmuniteten för Bernardo Arévalo, vald till president av en majoritet av guatemalanerna och som kommer att tillträda i januari nästa år.

Arévalo vann överraskande, då han lyckades kanalisera det sociala missnöjet med korruption i statliga institutioner av en mycket farlig politisk elit, i stånd att skicka alla som försöker upphäva deras privilegier i döden.

Här pågår en psykologisk skrämselkampanj, där de tillkännager nära förestående arresteringar av medlemmar i Semilla, utöver det tillkännagivna försöket att beröva den tillträdande presidenten hans immunitet.

De har faktiskt redan bett kongressen att upphäva immuniteten för domarna i Högsta valdomstolen (TSE) och även för republikens vicepresident, som inte ingår i denna kriminella politiska grupp, i ett försök att stoppa den överlämning som kommer att äga rum den 14 januari.

Av det vi har sett framgår det mycket tydligt att åklagarmyndigheten kommer att fortsätta att använda fabricerade anklagelser för att kriminalisera Semilla och Arévalo, ursprungsbefolkningens ledare och valdomstolens domare.

Folkligt stöd
Under ledning av ursprungsfolkens rörelser har guatemalanerna gått ut på gatorna och krävt att valet skall respekteras och att åklagare Porras skall avgå.

Det guatemalanska samhället är nu i stort sett helt enigt om behovet av att försvara och stärka den fortfarande bräckliga demokratin och skydda valresultatet.

Ledare för ursprungsbefolkningar har lett denna mobilisering, som har fått ett brett stöd av olika aktörer. Den privata sektorn har också gjort det, och det finns till och med ett gemensamt arbetsområde mellan företag och urfolksledare.

Det förekom försök att uppmana till våld, främst under den period då det förekom vägblockader, som var helt fredliga från demonstranternas sida.

De misslyckades eftersom befolkningen har kunnat behålla lugnet och har varit mycket tydlig med att infiltratörernas och provokatörernas mål är att försöka skapa kaos och våld som skulle motivera regeringens upphävande av de konstitutionella garantierna.

Detta har gjort dem fast beslutna att inte ge upp sin fredliga protest. De våldsamma kommer inte att ge upp sina försök, men deras chanser att lyckas är mycket små.

En svår terräng
Arévalos seger har förvisso väckt förhoppningar om förändring i stora delar av det guatemalanska samhället, men hans parti är i minoritet i kongressen, han har suspenderats av rättsväsendet och hans regering kommer sannolikt att möta fientligt motstånd.

Men något som kan utnyttjas av de progressiva krafterna är att det pågår en process där de politiska krafterna omdefinieras, baserat på insikten att det gamla spelet med korruption inte längre kommer att dominera den politiska scenen.

Detta skulle kunna skapa en mycket mer flytande situation inom kongressen, där 16 partier är representerade, och Arévalo har varit mycket aktiv när det gäller att få igång en dialog med de olika sociala sektorerna för att få till stånd breda överenskommelser kring nödvändig offentlig politik och reformer.

Detta skulle skapa en bättre förståelse och därmed eliminera länkarna i det kuppförsök som den nu desperata korrupta elit som kontrollerar makten i Guatemala försöker genomföra.

Arnaldo Musa, Cubasi 231126 / cv

Eslabones golpistas en Guatemala

 

Post date: 2023-11-27 04:55:25
Post date GMT: 2023-11-27 03:55:25

Post modified date: 2023-11-27 04:55:25
Post modified date GMT: 2023-11-27 03:55:25