Kort och färsk rapport från Kuba

Den uppsökande verksamheten är en viktig del i kampen mot Covid-19, och en av förklaringarna till de låga dödstalen. (Fotot taget innan munskydd blev obligatoriskt)

Idag publicerar vi några rader från en grupp svenskar och kubaner som nyligen rest till Kuba. Vi tror det är av intresse för våra läsare. 

Färsk rapport från Kuba

Den medicinska kontrollen av pandemin är imponerande! De har tagit två PCR-prover på oss alla. Först på flygplatsen och sedan där vi bor, på landet utanför Havanna. Dit kom läkare och sjuksköterska i taxi för att hitta oss. Kuba har endast haft ca 130 dödsfall totalt sedan i mars då pandemin började.

Munskydd är obligatoriskt utomhus. Det följs så tillvida att alla bär det men det är sämre med att hålla avståndet. Rengöring av händer och skosulor sker på många offentliga platser och inrättningar. Jag har träffat flera äldre människor, över 80 år, i deras eller deras barns hem och de är ganska väl skyddade. Äldreboenden har jag inte kunnat besöka av lättförståeliga skäl.

Trist är att Kuba inte kan importera basläkemedel som paracetamol (Alvedon) pga USA:s blockad.  Av samma skäl är maten för majoriteten enahanda och något bristfällig, men ingen behöver svälta för det som finns fördelas så rättvist som det går. Det är också brist på bensin eftersom USA har stoppat transporterna. Solen ger oss D-vitamin och ananas och guava C-vitamin. Havet är härligt!

Kuba december 2020

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72