uppsökande_covid

uppsökande_covid

Den uppsökande verksamheten är en viktig del i kampen mot Covid-19, och en av förklaringarna till de låga dödstalen. (Fotot taget innan munskydd blev obligatoriskt)