NED

NED

NED spelar en stor roll i USA:s ansträngningar att påverka regeringar i olika länder