Kraftverk med biomassa

Kuba planerar konstruktionen av ett kraftverk som drivs med biomassa i Matanzas. Biomassan är en biprodukt från sockerrör. Kraftverket ska byggas med kinesisk teknologi och tekniskt stöd. Kostnaden uppskattas till 60 miljoner dollar. Det blir det andra kraftverket i Kuba som drivs med biomassa. I höstas beslutades om ett liknande projekt i ett joint venture med ett brittiskt företag i Ciego de Ávila.

Kraftverken ingår i regeringens planer på att öka andelen förnybara energikällor till 16,5% av den totala energikonsumtionen fram till 2020. Andra projekt innefattar vindkraftverk och solceller, liksom att öka användningen av vattenkraft. Cuba Central Team (USA) 130621
Foto: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Översättning: Zoltan Tiroler