Krav från Karibien: dags att häva blockaden!

Foto: Twitter @BrunoRguezP

Kuba tackar Caricom för uttalande mot blockaden

Det 45:e mötet mellan stats- och regeringscheferna i Karibiska gemenskapen (Caricom), som i veckan ägde rum på 50-årsdagen av dess bildande, avslutades med en tydlig uppmaning att konstruktivt ta itu med regionens huvudproblem.

Enligt Prensa Latina krävde ledarna för Karibiska gemenskapen att USA skulle upphöra med sin straffpolitik mot Kuba och Venezuela, vars effekter också drabbar deras handelspartner.

Caricoms ordförande, Dominicas premiärminister Roosevelt Skerrit, sade att regionens ledare anser att Washington efter så många år av tvångsåtgärder bör agera för att häva dem.

Vi anser att sanktionerna bör tas bort och att människor bör få fortsätta med sina liv, särskilt i dessa svåra tider, sade han.

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla välkomnade Caricoms uppmaning att häva den blockad som USA infört mot ön. Via sitt Twitterkonto underströk han att denna uppmaning är ett tecken på de karibiska ländernas ständiga stöd för Kuba och det universella ropet: ”Bättre utan blockad”.

Deltagarna var också överens om de viktigaste frågorna för överlevnad och utveckling, såsom livsmedelssäkerhet, klimatförändringar och handel i regionen, genom förnyat samarbete och integration, sade Caricoms generalsekreterare, Carla Natalie Barnett, vid mötets öppnande.

Hänvisningar gjordes till gemenskapens uppnådda resultat, såsom FNs erkännande av små ö-stater, förhandlingar med Europa om förmånliga handelsavtal och inrättandet av den Karibiska folkhälsomyndigheten.

Som ett resultat av detta kommer medlemsländerna från och med nästa år att tillåta fri rörlighet för personer. Roosevelt Skerrit betonade att det finns andra rättigheter såsom tillgång till primär och akut sjukvård och grundläggande utbildning som hänger samman med fri rörlighet.

Granma 230708 / cv

Cuba agradece posición de la Caricom contra el bloqueo