Nicaragua_EFE_Torres

Nicaragua_EFE_Torres

Regeringsmotståndarna reser barrikader och hindrar människor från att ta sig fram. Förstörelsen av allmän egendom är omfattande.