Kriget mot Kuba i sociala medier

krigsspel
Foto: www.zonafree2play.com

Som vi påpekat tidigare är Kuba utsatt för ett icke deklarerat cyberkrig, som inte har avtagit utan fortsätter på alla möjliga lömska sätt. I sociala medier sprids otroliga berättelser om allt möjligt, och man måste alltid fråga sig om det som sägs verkligen är sant. Här kommer en liten sammanställning av argument som förekommit bara under september månad.

Kriget mot Kuba i sociala medier
Det här är allvar nu. Ibland upprepar vi oss när vi fördömer subversion mot Kuba i de digitala rummen. Så idag ger jag er några (inte uttömmande) fakta om de tendenser till denna undergrävande verksamhet som uttryckts på nätet under september månad.

Känn dig fri att sätta ansikten på dem som (medvetet eller omedvetet) har hängivit sig åt dylika beteenden. Och dela gärna, så att fler kan få veta om det krig som pågår mot oss.

#FidelFörAlltid och #EnadeFörKuba

Videon:
Uttryck i det kubanska digitala rummet efter Gene Sharps Methods of Nonviolent Actions1, och US Army Special Operations Forces Unconventional Warfare Manual 2.

September 2023

 1. Nedvärdering av den strategiska betydelsen av Kubas utrikespolitik.
 2. Kritik mot toppmötet G77+ Kina på Kuba.
 3. Ifrågasättande av presidentens agenda vid FNs 78:e generalförsamling i New York.
 4. Avlegitimering av presidenten och regeringen samt försök att förlöjliga deras image och ledning.
 5. Underordnande av relevansen av de evenemang som presidenten deltar i till en debatt om huruvida hans fru följer med honom eller inte.
 6. Ifrågasättande av legitimiteten i presidentens mandat och hans förmåga att leda landet.
 7. Överkritiskt ifrågasättande av regeringens ekonomiska och finansiella politik.
 8. Normalisering av kränkande användning av patriotiska symboler och bilden av våra hjältar och historiska ledare.
 9. Manipulering av fakta med emotionell och kognitiv påverkan för att bekräfta regeringens påstådda oförmåga.
 10. Romantisering av migration för att skada dem som väljer att stanna kvar på Kuba.
 11. Normalisera som framgångsrik modell att arbeta och leva utanför den institutionella ramen.
 12. Att göra grupper i det kubanska samhället (ungdomar, kvinnor, etc.) till offer utan hållbara argument, eller genom påstådd passivitet från regeringen och dess institutioner, i syfte att segmentera den allmänna opinionen.
 13. Försök att validera erfarenheter från högerpresidenter i regionen som exempel på framgångsrika sociala förvaltningsmodeller som bör införas på Kuba.
 14. Försök att bekräfta påståendet att blockaden inte existerar, såväl som konsekvenserna av den. Istället påstås dessa konsekvenser vara regeringens fel och ansvar.
 15. Minimera det mediala och digitala värdet av händelser av politisk relevans för landet. Här ser vi samma mönster igen: varje gång en händelse av politisk betydelse för landet är på väg att äga rum sker en upphettning – avsiktlig, överlagd och allt tydligare – i sociala medier. Så skedde med G77 + Kina, med FN-besöket och med CDR-kongressen.
 16. Skapa osäkerhet och kaos genom falska nyheter för att manipulera stämningen bland befolkningen eller delar av den, för att få dem att gå ut på gatorna och protestera.

Baserat på studier av trender i sociala medier.
Priotelus Productions
#EnadeFörCuba

Dessutom nämns bland kommentarerna på Facebook även följande:

 • Överdrivet framhävande av våldsamma händelser för att få landet ska framstå som ett osäkert turistmål.
 • Bombardemang från fiendens digitala medier med berättelser som visar på ett samhälle i kaos (olyckor, händelser som skapar oro och oordning).
 • Överdimensionering av simpla aktiviteter av konstnärer, offentliga personer, mode och sport för att medelst hedonism legitimera olika modeller och mönster för ett framgångsrikt liv. Attraktion och uppmuntran till emigration.
 • Framhäva motsättningar utomlands, t.ex. mellan solidaritetsrörelser och vissa emigranter när det gäller att acceptera Kuba som ett socialistiskt och oberoende land.
 • Så osäkerhet och förtvivlan bland kubaner utomlands genom falska nyheter och negativt förvärrande av den kubanska verkligheten, i syfte att bryta känslan av nation och nationalitet.

Yuri Aguiar Luna, Facebook 231003 / cv

1) https://commonslibrary.org/198-methods-of-nonviolent-action/
2) https://irp.fas.org/doddir/army/fm3-05-130.pdf