Kris och korruption hos Civil Right Defenders samarbetspartner i Venezuela

Den venezolanska oppositionens mest kända människorättsorganisation Foro Penal har drabbats av djupa interna bråk med uteslutningar och anklagelser om ekonomiska oegentligheter. Foro Penal är västmediernas mest citerade källa från Venezuela. I Sverige är Civil Rights Defenders, liberalernas ”människorättsorganisation”, samarbetspartner med Foro Penal.

Bland de uteslutna finns människorättsadvokaten och en av initiativtagare till Foro Penal: Alonso Medina Roa. I en intervju i oppositionstidningen El Impulso menar Medina Roa att hans uteslutning har att göra med ekonomiska oegentligheter i Foro Penal. Organisationen har aldrig presenterat någon ekonomisk redovisning. Det finns finansiering som kommit från andra organisationer som inte redovisats för styrelsen, menar Medina Roa. Han hävdar också att det finns fall där anhöriga krävts på utländsk valuta för att få rättshjälp.

Vidare säger den uteslutna advokaten att listan på politiska fångar som Foro Penal tillhandahåller inte är korrekt, att den varken kontrolleras eller delas med andra organisationer och att den är hemlig, inga namn uppges, enbart Alfredo Romero, den nu ledande advokaten i Foro Penal, har tillgång till den.

Venezuelanätverket 180305