Kuba accelererar Covidvaccineringen

karta Kuba
Foto: Phillip Pessar – CC BY 2.0

Kuba accelererar taken i Covidvaccineringen

”Kuba har utvecklat olika RBD-baserade offentliga vaccin, det mest använda i världen (protein-baserade) och bland dem de enda SARS-CoV-2 vaccinen av samma stam (RBD-TT) utvecklat särskilt för barn”. Tweet av Fabrizio Chiodo, italiensk vetenskapsman som arbetar vid kubanska Finlayinstitutet.

Efter kliniska tester under sommaren auktoriserade Kubas nationella medicinska lagstiftande myndighet CEMED nödanvändning av Finlay Institutets Soberana vacciner för barn från två till 18 år. Kuba är det första land i världen som rullar ut Covid-19 vaccin för barn så unga som två och är bland få länder som vaccinerar barn under tolv år.

De kliniska testerna visade att efter två doser av Soberana 02 så hade 99,3 procent av barn mellan 3 och 11, samt 92,9 procent av barn mellan 12 och 18 år antikroppar som var fyra gånger över vad de hade innan vaccination. Ett resultat som var bättre än för vuxna.

I motsats till Pfizer och Moderna, vars Covid-19 vaccin baseras på ny (mRNA)teknologi, så tillverkas samtliga av Kubas fem vaccin på teknologi som använts på barn i decennier. Redan 1988 utvecklade kubanska Finlayinstitutet världens första vaccin mot Meningitis B (hjärnhinneinflammation) efter en epidemi som särskilt drabbade barn. Soberana 2 ökar immuniteten och inför ett immunologiskt minne. Barn ges två doser av Soberana 2 och en tredje dos av Soberana Plus med 28-dagars intervall. Kubanska skolor öppnar inte förrän barnen har blivit vaccinerade. I mitten på september hade 460 000 barn och ungdomar, 20 procent, fått en första dos.

Soberana 2 och Soberana Plus är två av fem vaccinkandidater som så här långt utvecklats av Kubas medicinska vetenskapsmän. Soberana Plus utformades för att skydda konvalescenter från Covid-19 från att åter smittas. En artikel i den medicinska tidskriften The Lancet sammanfattar att ”en enda dos av Soberana Plus mot SARS-CoV-2 var en effektiv förstärkning av redan befintlig naturlig immunitet, med utmärkt skyddsprofil.”

Kubas Abdalavaccin, tillverkad av CIGB, används också i hela landet. Det har en effektivitet på 92,28 procent. Soberana 1 och Mambisa är fortfarande i kliniska test. Kubas hälsovårdsministerium MINSAP levererar mellan 150 000 och 200 000 doser varje dag. 17 september hade 39 procent av befolkningen, som uppgår till 11,2 miljoner, fått komplett vaccinering med tre doser. 66 procent hade fått minst en dos. Samtal har inletts med WHO om att godkänna de kubanska vaccinen för nödanvändning i hela världen. 18 september godkände Vietnam Abdala för sin befolkning. [Också Venezuela, Iran och Nicaragua använder kubanska Covid-vaccin, medan Mexiko, Argentina med flera är intresserade.]

Den snabba vaccinationstakten är viktig för att hejda den uppgången av Covidfallen i Kuba som eskalerade när Betavarianten slog igenom i våras, följt av den mycket smittsamma Deltavarianten.

Vaccinationen med Soberana 2 försenades på grund av svårigheter att köpa in råmaterial för tillverkningen – ett direkt resultat av USA:s sanktioner. Dessa, som skärpts, har medfört många hinder för Kubas svar på pandemin. Exempelvis kunde Kuba i början på 2020 inte köpa respiratorer till sina intensivvårdskliniker. Inte heller reservdelar till de respiratorer man hade och 2021 har landet inte kunnat köpa sprutor och annan medicinsk utrustning till vaccinationskampanjen. Miljontals sprutor har donerats av solidaritetsorganisationer runt om i världen, inklusive USA. [Svensk-Kubanska Föreningen driver kampanjen ”1 miljon kanyler till Kuba!” före årsskiftet. Se längst ner i artikeln och bidra!]

I sommar steg antalet infekterade i Kuba till att vara bland de högsta på västra halvklotet, även om dödstalen ligger kvar långt under snittet i regionen och världen. I mitten på september låg de på 0,85 procent jämfört med 1,8 i Storbritannien och 1,6 i USA. Genom förseningar i vaccinationsprogrammet överlastades hälsovårdssystemet i provinsen Matanzas. Dödstalen var alarmerande och de utnyttjades från utlandet av organisationer och individer som finansieras av USA och som driver ett krig på sociala medier mot Kuba.

Som Counterpunch skrivit tidigare: ”15 juni användes hashtagen #SOSCuba, som lanserades av ett företag i USA, samma dag som det fick statlig finansiering. 5 juli dök det upp hashtags som krävde en ’humanitär korridor’ till Kuba.” Hashtagen #SOSMatanazas lanserades för att få ut en orolig befolkning på gatorna i protest och kräva utländsk intervention i Kuba. Det var sådan manipulation som låg bakom protesterna 11 juli.

Under augusti fortsatte infektionsfrekvensen att ligga högt och skapade brist på sängplatser i områden med många infektioner. Presidenten sa att pandemin hade ”gått utöver kapaciteten i hälsovårdssystemet, stressade personalen och alla organisationer som arbetar mot pandemin.” För att ytterligare förvärra problemen så brakade den största anläggningen för tillverkning av medicinsk syrgas samman på grund av överbelastning. Kubas tillgång till valuta och reservdelar till underhåll saboteras av USA:s blockad. Ryska regeringen donerade en ny anläggning för syrgasproduktion och Kina skickade respiratorer och syrgasmaskiner. UNICEF gav också en anläggning för tillverkning av medicinskt syre till Kuba. Mexiko, Venezuela och andra latinamerikanska länder skickade också hjälp för att avhjälpa bristerna som uppkommit av USA:s sanktioner för att kväva det kubanska folket.

I september började äntligen antalet fall att minska. Det är viktigt för ett land som prioriterar mänskligt välbefinnande men också måste öppna upp landet för att ekonomin inte skadas ännu mer och orsaka större brister.

Målet är att 90 procent av befolkningen ska vara helt vaccinerade i december. Från mitten på november kommer landet att gradvis öppna för turism. Turister behöver ett vaccinationsintyg eller, om de inte är vaccinerade, ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar vid ankomsten.

Mer än 75 procent av inköpen till turistindustrin är från inhemsk tillverkning, vilket gör att det kan förbättra den inhemska produktionen. Under pandemin har drygt hälften av Kubas 111 000 anställda inom turistsektorn fortsatt att vara sysselsatta, många i hotell som gjorts om till barn- och mödrakliniker.

2021 har varit tufft för Kuba, med de kvarvarande effekterna av Trumpadministrationens sanktioner, förstärkta av Biden som infört nya sanktioner. Till detta så pandemin. Den globala hälsovårdskrisen har försvårat Kubas möjligheter att kringgå blockaden. Men mot slutet av året kommer Kuba att vara bland de första länderna i världen att ha vaccinerat sin befolkning vilket gör att de inhemska förhållandena borde kunna förbättras.

Counterpunch, Helen Yaffe, 211005 (nedkortat och med källhänvisningar i originalet)

Cuba Accelerates Vaccine Drive

Cuba Accelerates Vaccine Drive

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0