This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Fri Jun 14 22:06:44 2024 / +0000 GMT

Kuba anklagar USA för Israels straffrihet i GazaKuba anklagar USA för Israels straffrihet i Gaza

Den nuvarande situationen är resultatet av 75 år av olaglig ockupation, sade Kubas utrikesminister Rodriguez.

På torsdagen höll Kuba USA ansvarigt för den straffrihet med vilken Israel agerar mot det palestinska folket som har bombat Gaza i nästan två veckor. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez kritiserade USA-regeringens veto i FN:s säkerhetsråd (UNSC) mot den av Brasilien utarbetade resolutionen.

Han hävdade att resolutionen inte ens krävde en vapenvila utan bara en humanitär paus i konflikten. Rodriguez betonade att detta var det 46:e fallet där Washington hade använt sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd i frågor som rörde Mellanöstern, och särskilt Israel.

Rodriguez jämförde hur FN:s säkerhetsråd lätt antar resolutioner som stöder användning av och hot om våld, men när det gäller Israel gäller inte samma sak. Han förklarade Israels straffrihet med att de trodde att deras handlingar inte skulle få några konsekvenser.

Rodriguez betonade att den nuvarande situationen är resultatet av 75 års olaglig ockupation, kränkningar av det palestinska folkets omistliga rättigheter på sitt eget territorium och Israels aggressiva och expansionistiska politik. Han efterlyste en reform av FN:s säkerhetsråd för att göra det mer demokratiskt och representativt för mångfalden av nationer.

Han upprepade Kubas förslag, som innehåller krav från internationella organisationer som den Alliansfria Rörelsen (NAM), att lösningen ligger i två stater med gränser som de var 1967 och östra Jerusalem som palestinsk huvudstad.

Å Kubas vägnar föreslog han ett återupptagande av den 10:e extra sessionen i FN:s generalförsamling, som har omfattande befogenheter att ta itu med Gazakrisen.

Rodriguez krävde ett omedelbart eldupphör, särskilt efter att flera internationella organisationer har krävt ett slut på Israels bombningar i Gaza, och att den aviserade invasionen av den palestinska enklaven avbryts.

AFGJ 231026 (ZT)

Kuba: FN:s säkerhetsråd är oförmöget att stoppa folkmordet i Palestina

USA:s initiativ avvisades på grund av Washingtons stöd för oacceptabla israeliska handlingar, påpekade Kubas utrikesminister Rodriguez.

Rodriguez hävdade på onsdagen att FN:s säkerhetsråd (UNSC) än en gång visat sin oförmåga att lösa den palestinsk-israeliska konflikten. "Än en gång har FN:s säkerhetsråd visat sin oförmåga att stoppa massakern mot det palestinska folket. Dagens extrainsatta möte avslutades utan att någon av de två föreslagna resolutionerna godkändes", skrev Rodriguez på den sociala medieplattformen X.

Enligt den kubanske utrikesministern lade USA fram ett förslag som "medvetet utelämnade uppmaningen till vapenvila och nödvändigheten av att stoppa blodsutgjutelsen, skydda civila och stoppa tvångsförflyttningar".

Rodriguez slog fast att USA:s initiativ förkastades på grund av Washingtons oansvarighet i hanteringen av denna kris och dess stöd för oacceptabla handlingar från Israels sida. Han påminde om att USA och dess allierade inte stödde Rysslands förslag, som krävde en omedelbar vapenvila, fördömde attacker mot civila, uppmanade Israel att ändra sin avsikt att tvångsförflytta Gazas befolkning och uppmanade till leverans av humanitärt bistånd.

Rodriguez bekräftade också säkerhetsrådets "fullständiga förlamning" inför den palestinska krisen, samtidigt som Gazas hälsoministerium har rapporterat minst 6 500 dödsfall till följd av den sionistiska militärens pågående bombningar.

Den 18 oktober lade USA som enda land in sitt veto mot en resolution framlagd av Brasilien, som krävde att humanitära pauser skulle införas i Gaza och att Israels order om evakuering av civila och FN-personal skulle upphävas.

Kuba kräver ett slut på den israeliska massakern i Palestina

Fidel Castro: "Grunden för en rättvis fred i regionen börjar med det totala och villkorslösa tillbakadragandet av Israel från alla ockuperade arabiska områden. Det innebär för det palestinska folket att de återfår allt ockuperad mark och återupprättandet av deras oförytterliga rättigheter."

Kubas president Miguel Diaz-Canel: "Folkmordet som genomförs av Israel är en skam för mänskligheten och måste upphöra."

Kuba kommer att kräva omedelbart upphörande av den israeliska massakern mot det palestinska folket, under sitt deltagande i den extrainsatta sessionen i FN:s Generalförsamling om Palestina, informerade en officiell källa.

I sitt konto på det sociala nätverket X försäkrade utrikesminister Bruno Rodríguez sitt lands fasta solidaritet med den angripna nationens rättvisa sak och krävde att den sionistiska regeringen skulle följa reglerna i internationell rätt.

Dagen innan hade två resolutioner som lagts fram av Ryssland respektive USA fastnat i säkerhetsrådet efter en misslyckad dag att anta en gemensam text om krisen i Mellanöstern.

De tidigare mötena lyckades inte heller nå konsensus i FN-organet, även om den största skillnaden mellan de två utkasten var begäran om en "humanitär vapenvila" och en "humanitär paus" för att möjliggöra en säker leverans av hjälp till civila.

Ryssland och Kina lade in sitt veto mot det USA-ledda utkastet eftersom det inte krävde en vapenvila.

Prensa Latina 231026(ZT)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA OCH GAZA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2023-10-30 08:55:05
Post date GMT: 2023-10-30 07:55:05
Post modified date: 2023-10-30 08:55:05
Post modified date GMT: 2023-10-30 07:55:05

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com