This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Sat May 25 16:58:18 2024 / +0000 GMT

Kuba är blockerad från de finansiella systemen
Kubas utestängning från de finansiella systemen

Varken FN, EU eller Sverige har sanktioner mot Kuba. Tvärtom säger de sig vara emot blockaden och sanktionerna. Trots det nekar banker i Sverige att genomföra finansiella transaktioner som inte har med USA att göra.

Några aktuella exempel från Sverige:

Vi upprepar: Varken Sverige, EU eller FN har några sanktioner mot Kuba. Vi frågar oss: driver banker i Norden en egen utrikespolitik?

(ZT)

Kubas utestängning från de finansiella systemen

En av de mest effektiva mekanismerna i USA-regeringens ekonomiska krigföring mot Kuba är den finansiella förföljelsen. Med detta menas restriktioner och regleringar som syftar till att begränsa Kubas möjligheter att genomföra internationella finansiella transaktioner och få tillgång till internationella banktjänster. Dessa åtgärder är utformade för att sätta politisk press på och försvaga den kubanska ekonomin.

Några sätt på vilka ekonomisk förföljelse utövas inkluderar:

👉 Begränsningar av utbyte med internationella banker: USA:s regler gör det svårt för internationella banker att genomföra transaktioner eller etablera kommersiella transaktioner med kubanska institutioner. Detta begränsar Kubas tillgång till internationella banktjänster och hindrar landets finansiella verksamhet.

👉 Blockering av tillgång till USA:s finansiella system: Kuba har begränsat tillgången till USA:s finansiella system, vilket innebär begränsningar för transaktioner i US-dollar och användningen av finansiella tjänster relaterade till finansinstitut belägna på USA:s territorium.

Sanktioner mot företag och privatpersoner som gör affärer med Kuba: USA har infört sanktioner och böter mot företag och privatpersoner som genomför kommersiella eller finansiella transaktioner med Kuba. Detta avskräcker företag och länder från att bedriva ekonomisk verksamhet med ön.

👉 Extraterritoriella finansiella regler: USA har använt sin ekonomiska och juridiska makt för att förfölja icke-amerikanska företag och individer som bryter mot regler relaterade till Kuba, även om transaktionerna inte utförs på USA:s territorium. Detta har väckt kritik om extraterritoriell jurisdiktion och dess konsekvenser för andra länders suveränitet.

För att ge en tydligare bild av systematiken och omfattningen vidtog kan nämnas att USA:s regering bara mellan 2019 och 2022 vidtog mer än 850 åtgärder för att förhindra transaktioner med utländska banker.  Det motsvarar i genomsnitt 280 åtgärder per år och 23 per månad. Nästan en per dag.

Blockaden upphör inte. [Även om inbitna Kubafiender brukar hävda att den inte finns]. 

Matraca, 230801 (ZT)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2023-08-15 11:33:40
Post date GMT: 2023-08-15 10:33:40
Post modified date: 2023-08-15 11:33:40
Post modified date GMT: 2023-08-15 10:33:40

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com