Kuba arbetar för solidaritet, samarbete och dialog

Kubas premiärminister Manuel Marreror Cruz. Foto: Estudios Revolución

Kuba arbetar för solidaritet, samarbete och dialog

Kubas premiärminister Manuel Cruz Marrero vid World Governments Summit 2024 i de Förenade Arabemiraten och Dubai. (Nedkortat):

Mänskligheten har nått en ofattbar vetenskaplig och teknisk potential, men aldrig tidigare har världen varit så ojämlik och ojämlikheten så djup. En ny, mer rättvis, demokratisk och jämlik internationell ordning skulle kunna garantera en anständig levnadsstandard för nuvarande och kommande generationer.

Den nuvarande flerdimensionella krisen i världen förvärras av geopolitiska konflikter och krig om kontrollen av naturresurser, som är allvarliga hot mot mänsklighetens överlevnad. I detta sammanhang upprepar Kuba sin solidaritet och sitt orubbliga stöd för det broderliga palestinska folket inför det folkmord som begås på deras olagligt ockuperade territorier.

Vetenskap, teknik och innovation måste vara väsentliga inslag i den politiska debatten om utveckling. Vid toppmötet mellan stats- och regeringscheferna i september 2023 i Havanna, under kubanskt ordförandeskap av G-77 och Kina, hölls en omfattande debatt om den överordnade roll som vetenskap, teknik och innovation spelar i samband med dagens enorma utvecklingsutmaningar. Den slutdeklaration som antogs vid toppmötet innehåller en rad praktiska åtgärder för att ta itu med dessa angelägna frågor ur ett sydligt perspektiv.

Den digitala omvandlingen måste utvecklas för att tillgodose våra medborgares behov. Det krävs finansiering för investeringar i infrastruktur, tjänster, utbildning och tekniköverföring utan villkor, vilket ökar våra länders kapacitet inom vetenskap, teknik och innovation. Inom detta ramverk måste artificiell intelligens vara en möjliggörare och främjare av hållbar utveckling. Den bör bidra till att främja jämställdhet mellan män och kvinnor och främjandet av mänskliga rättigheter. Det är också nödvändigt för alla aktörer att vara medvetna om den etiska dimensionen av användningen av denna teknik och att främja globala debatter om dess regelverk, internationell styrning och andra viktiga frågor. Artificiell intelligens kommer att få en allt större inverkan på alla aspekter av våra liv och vi måste förbereda oss för det.

Vi går in i en ny era som erbjuder enorma möjligheter, men också stora utmaningar som ännu inte har hanterats fullt ut.

Jag skulle kort vilja hänvisa till Kubas erfarenheter och utmaningar i några av de frågor som för oss samman här. Vi har konsoliderat ett system som bygger på vetenskap och innovation, på alla områden, som grundläggande pelare för den statliga förvaltningen på Kuba. I hela detta system ingår en systematisk dialog mellan forskare, experter och akademiker och regeringen, liksom samverkan med andra samhällsaktörer för att se till att vetenskap och innovation fyller de samhällsfunktioner som landet behöver för sin utveckling.

Vårt land har dessutom varit en ihärdig främjare av utbildning, särskilt högre utbildning, och har stor vetenskaplig och teknisk potential och kapacitet. Pandemins utmaning krävde att landet stärkte sin tekniska suveränitet, särskilt på hälsoområdet, vilket på bästa sätt kom till uttryck genom skapandet av tre kubanska vacciner och två andra vaccinkandidater mot covid-19. Vi segrade i denna hårda kamp och kunde stödja andra länder, både med vacciner och specialiserade mänskliga resurser.

Vi har gjort allt detta under mycket svåra förhållanden. För vårt land är utvecklingsuppgiften särskilt svår. Förenta staternas ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad mot Kuba har pågått i 62 år. Det är det största hindret för vår utveckling och en uppenbar och systematisk kränkning av vårt folks mänskliga rättigheter. Jag tar detta tillfälle i akt att än en gång tacka för solidariteten från världens folk och regeringar i vår kamp mot blockaden.

Trots alla hinder kommer vi att fortsätta att genomföra de nödvändiga omvandlingarna i ekonomin och i samhället. Vi arbetar med att stärka företagssystemet, öka jordbruksproduktionen, diversifiera de ekonomiska aktörerna genom att skapa mikroföretag samt små och medelstora privata företag. Samtidigt utvecklas en politik för social innovation som syftar till att öka allmänhetens deltagande i skötseln av offentliga angelägenheter för att bekämpa ojämlikheter och främja större social rättvisa.

Vi är helt övertygade om att det inte kommer att vara möjligt att gå vidare mot en hållbar livsstil, i harmoni med naturen, utan att främja internationell solidaritet som en mänsklig rättighet och, inom denna, samarbete och komplementaritet som grundläggande premisser. Det är inte acceptabelt att världen, mitt i den mest kolossala vetenskapliga och tekniska utvecklingen genom tiderna, har gått tillbaka tre decennier när det gäller att minska fattigdom och hunger.

Man kan inte på allvar tala om tekniska framsteg eller rättvis tillgång till kommunikationer när mer än 84 miljoner barn fortfarande inte går i skolan och mer än 660 miljoner människor inte har någon elektricitet.

Vår regering kommer att fortsätta att främja solidaritet, komplementaritet, samarbete och dialog mellan folken för att visa att en bättre värld är möjlig. Kuba kommer att fortsätta att vara den upproriska, värdiga och suveräna ön, som mänskligheten kan fortsätta att räkna med för att visa att Ja vi kunde, ja vi kan, och vi kan alltid!

Framåt mot seger!

Cubadebate 240212 (nedkortat, ZT)

Cuba continuará promoviendo la solidaridad, la cooperación y el diálogo entre los pueblos

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72