SPA_ILGA_World_map_sexual_orientation_laws_dec2019_update

SPA_ILGA_World_map_sexual_orientation_laws_dec2019_update

Kuba ingår i gruppen av 11 länder som har starkast skydd för sexuella minoriteter