Kuba bygger ny anläggning för biologiska bekämpningsmedel

Foto: Freddy Pérez Cabrera

Kuba bygger ny anläggning för biologiska bekämpningsmedel och gödsel

Under 3:e kvartalet 2022 planeras en ny anläggning för produktion av biologiska bekämpningsmedel och biologisk gödning komma igång. Det för det kubanska jordbrukets utveckling.

När anläggningen är klar kommer det att årligen kunna tillverka sex miljoner liter biologiska bekämpningsmedel och gödning samt flera tusen ton BioRat, en biologisk produkt för att bekämpa råttor och andra gnagare.

Fabriken som anläggs med teknik inköpt från Kina och andra länder, använder mikroorganismer i tillverkningen och är utrustat med ett högmodernt system för luftrening. Detta är den största investeringen i jordbruket i provinsen Villa Clara under de senaste åren och kapaciteten räcker för att tillgodose ca 600 000 hektar. Den kommer också att ersätta import och skapa fler än 100 nya arbetstillfällen. 

Ángel Freddy Pérez Cabrera, Granma 211214

A punto nueva planta de bioplaguicidas y biofertilizantes (+ Video)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72