Kuba: Den framtid vi vill bygga

Foto: Suarez

Kuba: Den framtid vi vill bygga

Vår horisont är inte enbart nationell suveränitet. Nationell suveränitet är nödvändigt men inte tillräckligt. Vi är inte intresserade av ett suveränt och välmående land för en ny liten överklass, hur suverän och hur villig den än verkar vara att försvara det nationella oberoendet, om det nu är möjligt för borgarna.

I detta skede av vår egen, mänsklighetens och vårt grannskaps historia är det naturligtvis ett rent bedrägeri att ens överväga möjligheten av att bygga upp en nationell kubansk borgarklass. Och oavsett vilket är vi inte intresserade. Därför att vi inte vill ha en demokrati utan substans och innehåll, som i slutändan inte är annat än en borgerlig demokrati med alla dess ekonomiska och politiska ojämlikheter och orättvisor, klädd och utsmyckad hur pråligt ni vill. En demokrati på pappret, medan majoriteten berövas den ekonomiska demokratin i effektivitetens och den kapitalistiska globaliseringens namn, är vi inte intresserade av.

Den demokrati som vi tror på är en demokrati som bygger på socialistisk makt. Dvs. att de grundläggande produktionsmedlen är i folkets händer, att de är i gemensam ägo, antingen i statlig eller kooperativ form. Den demokrati vi tror på är inte den demokrati som rör sig på det politiska planet utan hänsyn till den ekonomiska strukturen, den borgerliga demokrati som består av en enda härskande politisk klass förklädd till flerpartisystem.

Vår demokrati är inte en demokrati som låtsas att den kan härleda sin legitimitet till juridiska formaliteter, men som döljer de ekonomiska maktförhållanden där en minoritet har makten över en majoritet och försöker dölja klyftorna mellan minoriteten och en majoriteten. Med andra ord kallas vår horisont för kommunism, och i sextio år har denna horisont byggts upp steg för steg. Vi har snubblat, gjort misstag och kommit rätt, undvikit fällor och hot, konfronterat den globala kapitalismen. Svårt? Javisst, men den håller på att byggas.

Ernesto Estevez Ramz, La Pupila Insomne 220329

(Professor vid Havannas universitet, medlem av Kubas vetenskapsakademi och kolumnist i vetenskapliga, politiska, filosofiska och sociala frågor.)

Nuestro Horizonte

Nuestro horizonte. Por Ernesto Estévez Rams

Cuba: Our Horizon

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72