Kuba digitaliserar för att utveckla utrikeshandeln

källa: Juventud Rebelde

Kuba kommer i år att utveckla en integrerad digital plattform för att underlätta utrikeshandeln, samtidigt som man förenklar hanteringen av ansökningar för in- och utförsel av varor.

Det gemensamma fönstret för utrikeshandeln (Ventanilla Única del Comercio Exterior -VUCE) kommer att vara informativt och möjliggöra elektronisk handläggning av import- och exporthandlingar.

Vivian Herrera vid ministeriet för utrikeshandel och utländska investeringar (MINCEX) förklarade att genomförandet av VUCE, för vilket man sökt extern finansiering, kommer på grund av dess komplexitet att ske stegvis och bör vara i full drift i slutet av 2019.

VUCE svarar mot det åtagande att underlätta handeln som Kubas regering ingått med Världshandelsorganisationen (WTO), och får tekniskt bistånd från FNs konferens om handel och utveckling, UNCTAD.

Mer än 30 myndigheter inblandade i den internationella marknadsföringen, och sex andra som kräver särskild handläggning, arbetar tillsammans med MINCEX för att dokumentationen ska bli enhetlig och effektiv, medan landets programvaruföretag Empresa Nacional de Software tar hand om projektets nätbaserade kontrakt.

Detta kommer att innebära ett viktigt steg framåt, eftersom de elektroniska systemen hos tullmyndigheten och den speciella utvecklingszonen Mariel hittills varit de enda som funnits, sade Vivian Herrera.

Att rationalisera utrikeshandeln är väsentligt för Kuba med hänsyn till sin öppna ekonomi, som är starkt beroende av utländska handelspartners, för inköp av viktiga produkter som bränsle och livsmedel.

Enligt handelskammaren deltar mer än 3 000 utländska företag i dessa transaktioner, och syftet är att fortsätta att diversifiera marknaderna för export och import.

För att inleda handel med Kuba kan intresserade hos det kubanska konsulatet i sitt hemland ansöka om visum antingen av typ A-7 för undersökning av affärsmöjligheter eller D-7 för näringsidkare. För att kunna genomföra kommersiella transaktioner räcker det inte med turistvisum, och denna typ av visum kan på kubanskt territorium inte ändras eller bytas till någon annan kategori, förtydligar kammaren på sin webbplats.

Juventud Rebelde 190102

Ampliará Cuba facilidades para operaciones de comercio exterior