Kuba, en annan värld är möjlig

"
200 sidor i stort format! Boken innehåller många fakta om Kuba och ger den historiska bakgrunden. Det finns kapitel om kulturen, folkmakten, valsystemet, utbildningen, hälsovården, ekologiskt jordbruk och mycket mer. Totalt 28 kapitel och teman. Utförliga register, historiska tablåer, många fotografier. ISBN 91-85710-18-0 Boken har gjorts av medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningen. Redaktör: Louise Österlin. Utgiven 2003 med ekonomiskt stöd från Forum Syd och SIDA. Stödet innebär inte något ställningstagande till innehåll och åsikter i boken. Ett extra kapitel om De Fem Kubanerna är tillagt i januari 2015.

Innehållsförteckning

Alla kapitel i boken kan laddas ner som pdf-filer i A4 format.

Alla kapitel i boken kan laddas ner som pdf-filer i A4 format.
Kartor och faktaruta Kartor och faktaruta om Kuba
Kapitel 1
(Rev. 2017)
Kuba, Antillernas pärla
Socialism och solidaritet 15 mil från Florida
Kapitel 2 Från Columbus till Moncada
Erövrarna kom över haven
Kapitel 3 Revolution!
Attacken mot garnisonen Moncada var bara början
Kapitel 4 Att bygga ett nytt samhälle
Jordreformer och social rättvisa
Kapitel 5 Specialperioden
”Vi ska motstå, kämpa och vinna!”
Fidel, 28 september 1990
Kapitel 6
(Rev. 2014)
USA:s regering vill krossa Kuba
Är Vita Huset så rädd för lilla Kuba?
Extrakapitel
(2014)
De Fem Kubanerna
Politiska fångar i USA i 15 år
Kapitel 7 Exilkubaner och ”dissidenter”
I USA:s sold
Kapitel 8 Kuba och världen
Solidaritetens ö
Kapitel 9 Solidaritet med Kubasfolk
Detta kan vi göra
Kapitel 10 Grundlagen och Folkmakten
All makt tillhör folket
Kapitel 11 Folkrörelserna
Mobilisering för delaktighet i samhällsarbetet
Kapitel 12 Revolutionens försvar
Folket organiserar sig
Kapitel 13 Partipolitik på Kuba
Samhällsutveckling i José Martísanda
Kapitel 14 Facklig organisering
Ingenting genomförs mot arbetarnas vilja
Kapitel 15
(Rev. 2014)
Bra bostäder åt alla
Sin bostad, den äger man
Kapitel 16 Kunskap är makt
Ett upplyst folk är alltid starkt och fritt- José Martí
Kapitel 17
(Rev. 2014)
Kvinnorna
Män och kvinnor har lika rättigheter ochskyldigheter
Kapitel 18 Familjelivet och barnen
Ingenting är viktigare än ett barn – JoséMartí
Kapitel 19 Skolan
Utbildning är lika nödvändigt somsolens ljus – José Martí
Kapitel 20 Idrotten
Idrott är folkets rättighet
Kapitel 21
(Rev. 2017)
Hälsovården
Kubas folk är hälsomedvetet
Kapitel 22
(Rev. 2014)
Jordbruket och fisket
Ekologiska odlingar och biologisk mångfald
Kapitel 23
(Rev. 2014)
Klimat och miljö
Kuba är världens mest frispråkiga förkämpe för miljön, och världens enda ekologiskt hållbara välfärdssamhälle, enligt siffror från WWF och FN
Kapitel 24 Turismen
Ett spännande turistland
>Kapitel 25 Kubas kulturarv
Kulturen är nyckeln till kubanernas överlevnad
Kapitel 26 Musiken
Rytmer från Afrika, Spanien, Haiti
Kapitel 27 Det religiösa livet
Ingen får diskrimineras på grund av sin tro
Kapitel 28 Levnadsstandard
Privat ekonomi och gemensamma resurser
(Utdrag ur ”CUBA – un autre monde est possible”)
Historik Kubas historia fram till 1959
År för år 1959 – 2002 177