FN_Geneve

FN_Geneve

Kuba får omfattande internationellt erkännande. Bland annat i FN:s Människorättsråd i Geneve